999.999 Chưa VAT

Bộ nguồn s7-1500

Pin s7-300-6ES7971-1AA00-0AA0

600.000 Chưa VAT
910.000 Chưa VAT
3.966.000 Chưa VAT
2.380.000 Chưa VAT
1.988.000 Chưa VAT
220.000 Chưa VAT
220.000 Chưa VAT
220.000 Chưa VAT
216.000 Chưa VAT
4.204.000 Chưa VAT
3.546.000 Chưa VAT
2.659.000 Chưa VAT
1.988.000 Chưa VAT
4.387.000 Chưa VAT
7.123.000 Chưa VAT
28.710.000 Chưa VAT
35.688.000 Chưa VAT
32.664.000 Chưa VAT

Bộ nguồn s7-1500

Mô đun FM352-6ES7352-1AH02-0AE0

25.529.000 Chưa VAT