SITOP modular plus 20 A stabilized power supply input: 400-500 V 3AC output: 24 V DC/20 A version wi

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP DC UPS module 24 V/15 A uninterruptible power supply without interface input: 24 V DC/16 A out

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP DC UPS module 24 V/15 A uninterruptible power supply with serial interface input: 24 V DC/16 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,45 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP DC UPS module 24 V/15 A uninterruptible power supply with USB interface input: 24 V DC/16 A ou

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,45 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP DC USV module 24 V/40 A uninterruptible power supply without interface input: 24 V DC/43 A out

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 1,1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP DC UPS module 24 V/40 A uninterruptible power supply with USB interface input: 24 V DC/42.6 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 1,1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP DC UPS module 24 V/6 A uninterruptible power supply without interface input: 24 V DC/6.85 A ou

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP power 0.375 A, DC/DC stabilized power supply input: 48-220 V DC output: 24 V DC/0.375 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,14 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200 power module PM1207 stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/2.5

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU100C 24 V/0.6 A stabilized power supply input: 100-230 V AC (DC 110-300 V) output: 24 V DC/

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: România
 • Trọng lượng: 0,12 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU100C 24 V/2.5 A stabilized power supply input: 120/230 V AC (DC 110-300 V) output: 24 V DC/

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: România
 • Trọng lượng: 0,22 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU100L 24 V/10 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/10 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: România
 • Trọng lượng: 0,75 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU100M 40 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/40 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 2,9 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU100S 24 V/10 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/10 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU100S 24 V/2.5 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/2.5 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU100S 24 V/5 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/5 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU100S 20 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/20 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 2,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU200M 10 A stabilized power supply input: 120/230-500 V AC output: 24 V DC/10 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: România
 • Trọng lượng: 0,8 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU200M 5 A stabilized power supply input: 120/230-500 V AC output: 24 V DC/5 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: România
 • Trọng lượng: 0,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU200M plus 5 A stabilized power supply input: 120-230/230-500 V AC output: 24 V DC/5 A versi

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: România
 • Trọng lượng: 0,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU300S 24 V/10 A stabilized power supply input: 400-500 V 3AC output: 24 V DC/10 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU300S 20 A stabilized power supply input: 400-500 V 3AC output: 24 V DC/20 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 1,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP PSU300S 40 A stabilized power supply input: 400-500 V 3AC output: 24 V DC/40 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: România
 • Trọng lượng: 3,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày