SITOP DC UPS module 24 V/15 A uninterruptible power supply without interface input: 24 V DC/16 A out

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP DC UPS module 24 V/15 A uninterruptible power supply with serial interface input: 24 V DC/16 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,45 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP DC UPS module 24 V/15 A uninterruptible power supply with USB interface input: 24 V DC/16 A ou

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,45 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP DC USV module 24 V/40 A uninterruptible power supply without interface input: 24 V DC/43 A out

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 1,1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP DC UPS module 24 V/40 A uninterruptible power supply with USB interface input: 24 V DC/42.6 A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 1,1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP DC UPS module 24 V/6 A uninterruptible power supply without interface input: 24 V DC/6.85 A ou

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP UPS500S service-free uninterruptible power supply with USB-interface basic unit 2.5 kWs input:

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SITOP select 4-channel diagnosis module input: 24 V DC/40 A output: 24 V DC/4x 10 A threshold adjust

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Áo
 • Trọng lượng: 0,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày