Category Archives: Đơn hàng mới

Đơn hàng Siemens tháng 10

6ES7214-1AG40-0XB0

Đơn hàng Siemens tháng 10   Material Item Short Text Material Item Short Text F03P.105.278 1 CONTACTOR 3RT2026-1BB40 Siemens F03P.105.278 1 CONTACTOR 3RT2026-1BB40 Siemens F03P.102.845 1 SIEMENS 6ES7315-2AH14-0AB0 CPU 315-2D F03P.102.845 1 SIEMENS 6ES7315-2AH14-0AB0 CPU 315-2D F03P.103.915 2 Powersupply LOGO 230VAC – 24VDC/2.5A F03P.103.915 2 Powersupply LOGO 230VAC – 24VDC/2.5A 0320.510.200 1 PROFIBUS CARD; 6ES7-194-3AA00-0BA0 […]