Category Archives: Đơn hàng mới

Đơn hàng nhà máy bao bì

SỐ LƯỢNG PLC SIEMENS DÙNG TRONG CÁC MÁY STT MODEL SỐ LƯỢNG TỔNG VỊ TRÍ [...]

Đơn hàng tháng 02-2018

ma_vt ten_vt dvt ma_nsx 1LA7130-2AA60Z Động Cơ 3P 380V 5.5Kw Cái SIE 3NA3812 Cầu Chì [...]

Đơn hàng Siemens tháng 10

Đơn hàng Siemens tháng 10   Material Item Short Text Material Item Short Text F03P.105.278 [...]