Showing 1 - 8 out of 8

Page 1 out of 1

Thumbnails Products Short Description Price Action
Màn hình KTP400 Basic mono PN 4"-6AV6647-0AA11-3AX0
SIMATIC HMI KTP400 BASIC MONO PN, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 4" STN DISPLAY, 4 GRAY SCALE
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,534 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
9.695.000 Chưa VAT
Màn hình KTP600 Basic mono PN 6"-6AV6647-0AB11-3AX0
SIMATIC HMI KTP600 BASIC MONO PN, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 6" STN DISPLAY, 4 GRAY SCALE
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 1,316 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
15.500.000 Chưa VAT
Màn hình KTP600 Basic color DP 6"-6AV6647-0AC11-3AX0
SIMATIC HMI KTP600 BASIC COLOR DP, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 6" TFT DISPLAY, 256 COLORS,
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 1,355 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
23.720.000 Chưa VAT
Màn hình KTP600 Basic color PN 6"-6AV6647-0AD11-3AX0
SIMATIC HMI KTP600 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 6" TFT DISPLAY, 256 COLORS,
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 1,362 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
23.720.000 Chưa VAT
Màn hình KTP1000 Basic color DP 10"-6AV6647-0AE11-3AX0
SIMATIC HMI KTP1000 BASIC COLOR DP, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 10" TFT DISPLAY, 256 COLOR
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,08 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
55.350.000 Chưa VAT
Màn hình KTP1000 Basic color PN 10"-6AV6647-0AF11-3AX0
SIMATIC HMI KTP1000 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 10" TFT DISPLAY, 256 COLOR
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,049 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
55.350.000 Chưa VAT
Màn hình TP1500 Basic color PN 15"-6AV6647-0AG11-3AX0
SIMATIC HMI TP1500 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL, TOUCH OPERATION, 15" TFT DISPLAY, 256 COLORS, PROFIN
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 4,72 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
94.840.000 Chưa VAT
Màn hình KTP400 Basic color PN 4"-6AV6647-0AK11-3AX0
SIMATIC HMI KTP400 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 4" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY,
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,422 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
13.050.000 Chưa VAT