13.050.000 Chưa VAT

SIMATIC HMI KTP400 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 4" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,422 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

94.840.000 Chưa VAT

SIMATIC HMI TP1500 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL, TOUCH OPERATION, 15" TFT DISPLAY, 256 COLORS, PROFIN

 • Hãng sx: Siemens AG&lt;/li&gt;<li>Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 4,72 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

55.350.000 Chưa VAT

SIMATIC HMI KTP1000 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 10" TFT DISPLAY, 256 COLOR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,049 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

55.350.000 Chưa VAT

SIMATIC HMI KTP1000 BASIC COLOR DP, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 10" TFT DISPLAY, 256 COLOR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,08 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

23.720.000 Chưa VAT

SIMATIC HMI KTP600 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 6" TFT DISPLAY, 256 COLORS,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 1,362 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

23.720.000 Chưa VAT

SIMATIC HMI KTP600 BASIC COLOR DP, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 6" TFT DISPLAY, 256 COLORS,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 1,355 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

25.000.000 Chưa VAT

SIMATIC HMI KTP600 BASIC MONO PN, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 6" STN DISPLAY, 4 GRAY SCALE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 1,316 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

9.695.000 Chưa VAT

SIMATIC HMI KTP400 BASIC MONO PN, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 4" STN DISPLAY, 4 GRAY SCALE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,534 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày