-38%

Màn hình HMI Comfort

Màn hình KTP400 comfort 4″-6AV2124-2DC01-0AX0

11.800.000 Chưa VAT

Màn hình HMI Comfort

Màn hìn HMI KP1200 comfort 12″-6AV2124-1MC01-0AX0

72.856.000 Chưa VAT

Màn hình HMI Comfort

Màn hìn HMI KP900 comfort 9″-6AV2124-1JC01-0AX0

57.013.000 Chưa VAT

Màn hình HMI Comfort

Màn hìn HMI KP700 comfort 7″-6AV2124-1GC01-0AX0

34.535.000 Chưa VAT

Màn hình HMI Comfort

Màn hìn HMI KP400 comfort 4″-6AV2124-1DC01-0AX0

19.006.000 Chưa VAT

Màn hình HMI Comfort

Màn hình HMI TP2200 comfort 22″-6AV2124-0XC02-0AX0

97.375.000 Chưa VAT

Màn hình HMI Comfort

Màn hình HMI TP1900 comfort 19″-6AV2124-0UC02-0AX0

82.970.000 Chưa VAT

Màn hình HMI Comfort

Màn hình HMI TP1500 comfort 15″-6AV2124-0QC02-0AX0

68.330.000 Chưa VAT
-6%

Màn hình HMI Comfort

Màn hình HMI TP1200 comfort 12″-6AV2124-0MC01-0AX0

65.500.000 Chưa VAT

Màn hình HMI Comfort

Màn hình HMI TP900 comfort 9″-6AV2124-0JC01-0AX0

53.862.000 Chưa VAT

Màn hình HMI Comfort

Màn hình HMI TP700 comfort 7″-6AV2124-0GC01-0AX0

31.369.000 Chưa VAT