SIMATIC HMI KP1200 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 12" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 5,66 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI KP400 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 4" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,848 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI KP700 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 7" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 2,802 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI KP900 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 9" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,374 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI TP1200 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 12" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,44 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 15" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 7,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI TP1900 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 19" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 8,66 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI TP2200 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 22" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 9,28 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI TP700 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 7" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,561 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI TP900 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 9" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 2,51 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI KTP400 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH AND KEY OPERATION, 4" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,669 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày