Màn hình HMI Comfort

Showing all 11 results

-25%
14.640.000  10.980.000 

SIMATIC HMI KTP400 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH AND KEY OPERATION, 4" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,669 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
56.130.000  42.098.000 

SIMATIC HMI KP1200 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 12" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 5,66 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
43.930.000  32.948.000 

SIMATIC HMI KP900 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 9" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,374 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
26.605.000  19.954.000 

SIMATIC HMI KP700 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 7" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 2,802 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
14.640.000  10.980.000 

SIMATIC HMI KP400 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 4" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,848 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
97.375.000  73.031.000 

SIMATIC HMI TP2200 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 22" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 9,28 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
82.970.000  62.228.000 

SIMATIC HMI TP1900 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 19" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 8,66 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
68.330.000  51.248.000 

SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 15" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 7,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
53.690.000  40.268.000 

SIMATIC HMI TP1200 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 12" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,44 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
41.490.000  31.118.000 

SIMATIC HMI TP900 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 9" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 2,51 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
24.165.000  18.124.000 

SIMATIC HMI TP700 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 7" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,561 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày