-31%

Mô đun truyền thông

Mô đun truyền thông CP343-1-6GK7343-1EX30-0XE0

38.500.000 Chưa VAT

Mô đun ET

Mô đun ET200S-6ES7134-4GB11-0AB0

4.489.000 Chưa VAT

Cáp kết nối Siemens

Cáp Profinet Siemens-6XV1878-2B

163.000 Chưa VAT

Cáp kết nối Siemens

Cáp Profinet Siemens-6XV1878-2A

127.000 Chưa VAT

Cáp kết nối Siemens

Cáp Profinet Siemens-6XV1870-3QN10

1.524.000 Chưa VAT

Cáp kết nối Siemens

Cáp Profinet Siemens-6XV1870-3QH20

877.000 Chưa VAT

Cáp kết nối Siemens

Cáp Profinet Siemens-6XV1840-3AH10

234.000 Chưa VAT

Cáp kết nối Siemens

Cáp Profinet Siemens-6XV1840-2AH10

82.000 Chưa VAT

Cáp kết nối Siemens

Cáp Profibus Siemens-6XV1830-3EH10

237.000 Chưa VAT

Cáp kết nối Siemens

Cáp Profibus Siemens-6XV1830-3DH15

966.000 Chưa VAT

Cáp kết nối Siemens

Cáp Profibus Siemens-6XV1830-0PH10

215.000 Chưa VAT

Cáp kết nối Siemens

Cáp Profibus Siemens-6XV1830-0ET50

30.566.000 Chưa VAT