5.331.000 Chưa VAT

COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277 CONNECTION SIMATIC S7-1200 AND UP TO 3 FURTHER IND. ETHERNET USERS WI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,225 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

129.174.000 Chưa VAT

SCALANCE X212-2LD, MANAGED IE SWITCH, 12 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 2 X 100MBIT/S SINGLEMODE BFOC, L

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,563 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

61.695.000 Chưa VAT

SCALANCE X212-2, MANAGED IE SWITCH, 12 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED-

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,479 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

25.835.000 Chưa VAT

SCALANCE X208, MANAGED IE SWITCH, 8 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, LED DIAGNOSTICS, ERROR SIGNAL CONTACT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,017 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

33.354.000 Chưa VAT

SCALANCE X204-2, MANAGED IE SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED D

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,998 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

11.415.000 Chưa VAT

SCALANCE X108, UNMANAGED IE SWITCH, 8 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, LED DIAGNOSTICS, FAULT SIGNAL. CONT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,979 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

15.035.000 Chưa VAT

SCALANCE X106-1, UNMANAGED IE SWITCH, 6 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 1 X 100 MBIT/S MULTIMODE BFOC, LE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,971 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

18.100.000 Chưa VAT

SCALANCE X104-2, UNMANAGED IE SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 2 X 100 MBIT/S MULTIMODE BFOC, LE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,932 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

25.631.000 Chưa VAT

SCALANCE X101-1LD IE MEDIA CONVERTER UNMANAGED 1 X 10/100MBIT/S RJ45 PORT, 1 X 100MBIT/S SINGLEMODE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,795 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

12.439.000 Chưa VAT

SCALANCE X101-1, IE MEDIA CONVERTER UNMANAGED 1 X 10/100MBIT/S RJ45 PORT, 1 X 100MBIT/S MULTIMODE BF

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,783 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

3.958.000 Chưa VAT

SCALANCE XB005 UNMANAGED INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH FOR 10/100MBIT/S; WITH 5 X 10/100MBIT/S TWISTED

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,254 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

4.730.000 Chưa VAT

SCALANCE X005, IE ENTRY LEVEL SWITCH UNMANAGED 5 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, LED DIAGNOSTICS, IP30, 2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,832 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

35.284.000 Chưa VAT

PROFIBUS OLM/G12 V4.0 OPTICAL LINK MODULE W. 1 RS485 AND 2 GLASS-FOC-INTERFACES (4 BFOC-SOCKETS) FOR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,415 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

66.548.000 Chưa VAT

PB OLM/G11-1300V4.0 OPTICAL LINK MODULE W. 1 RS485 AND 1 GLASS-FOC-INTERFACE (2 BFOC-SOCKETS),1300NM

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,419 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

24.788.000 Chưa VAT

PB OLM/G11 V4.0 OPTICAL LINK MODULE W. 1 RS485 AND 1 GLASS-FOC-INTERFACE (2 BFOC-SOCKETS); WITH SIGN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,411 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

17.419.000 Chưa VAT

PB OLM/P11 V4.1 OPTICAL LINK MODULS W/ 1 RS485 AND 1 PLASTIC-FO-INTERFACE (2 BFOC SOCKETS), WITH SIG

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,406 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày