SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE GP, 2-WIRE, SHIELDED, SPECIAL DESIGN FOR RAPID INSTALLATION, MAX.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,079 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC NET, PB FC STANDARD, BUS CABLE, 2-WIRE, SHIELDED, SPEC. DESIGN FOR RAPID INSTALL. 20 M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,66 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC NET, PB FC STANDARD, BUS CABLE, 2-WIRE, SHIELDED, SPEC. DESIGN FOR RAPID INSTALL. 500 M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 42 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC NET, PROFIBUS TORSION CABLE, FOR USE IN HIGHLY FLEXIBLE APPLICATIONS(TORSION), MAX. LENGTH O

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,065 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC NET, PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE, (ET200), PREASSEMBLED PB FC TRAILING CABLE WITH 2 M12 CO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC NET, PB FC TRAILING CABLE, PROFIBUS TRAILING CABLE MAX. ACCELERATION:4M/QS MIN. OF 3 MILL. B

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,074 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE (62.5/125),STANDARD CABLE, SPLITTABLE, W/O CONNECTOR, SOLD BY THE MET

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,068 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Industrial Ethernet FC TP STANDARD CABLE, GP 2X2 (PROFINET TYP A), TP INSTALLATION CABLE FOR CONNECT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,06 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC NET, IE FC TP TRAILING CABLE, 2X2 (PROFINET TYP C), TP INSTALLATION CABLE FOR CONNECTION TO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,055 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, PREASSEMBLED W. W. 2 RJ45 C

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Hungary
 • Trọng lượng: 0,1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, PREASSEMBLED W. W. 2 RJ45 C

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Hungary
 • Trọng lượng: 0,46 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị AS khác

Cáp Profinet Siemens-6XV1878-2A

IE FC TP STANDARD CABLE GP 4X2, TP-INSTALLATIONS CABLE CAT6A FOR CONNECTING TO IE FC RJ45 PLUG 4X2,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,078 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị AS khác

Cáp Profinet Siemens-6XV1878-2B

IE FC TP FLEXIBLE CABLE GP 4X2, TP-INSTALLATIONS CABLE CAT6A FOR CONNECTING TO IE FC RJ45 PLUG 4X2,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,072 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày