1.035.000 Chưa VAT
1.035.000 Chưa VAT
815.000 Chưa VAT
510.000 Chưa VAT

Rơ le bảo vệ & Phụ kiện

Rơ le bảo vệ điện áp – 600VPR-310

675.000 Chưa VAT

Rơ le bảo vệ & Phụ kiện

Rơ le bảo vệ điện áp – VPRA2M

800.000 Chưa VAT

Rơ le bảo vệ & Phụ kiện

Rơ le bảo vệ điện áp – VPRD2M-BL

950.000 Chưa VAT
1.330.000 Chưa VAT

Rơ le bảo vệ & Phụ kiện

CT dùng cho Relay MPR – MPCT-D15-80A

510.000 Chưa VAT

Rơ le bảo vệ & Phụ kiện

CT dùng cho Relay MPR – MPCT-D15-40A

435.000 Chưa VAT

Rơ le bảo vệ & Phụ kiện

CT dùng cho Relay MPR – MPCT-D15-10A

365.000 Chưa VAT
810.000 Chưa VAT
910.000 Chưa VAT
1.110.000 Chưa VAT

Rơ le bảo vệ & Phụ kiện

Rơ le bảo vệ dòng điện 3 pha ( 900CPR-3-230V)

1.714.000 Chưa VAT

Rơ le bảo vệ & Phụ kiện

Rơ le bảo vệ dòng điện1 pha ( 900CPR-1-230V)

1.456.000 Chưa VAT
1.380.000 Chưa VAT