855.000 Chưa VAT
747.000 Chưa VAT
510.000 Chưa VAT
570.000 Chưa VAT
400.000 Chưa VAT
400.000 Chưa VAT
575.000 Chưa VAT
335.000 Chưa VAT
960.000 Chưa VAT

Bộ lập trình điều khiển (PLC)

Bộ lập trình PLC Selec – TWIX-1-230V

3.328.000 Chưa VAT

Bộ lập trình điều khiển (PLC)

Bộ lập trình PLC Selec – DIGIX-1-1-1-230V

2.850.000 Chưa VAT

Bộ điều khiển tụ bù

Bộ điều khiển tụ tù- APFC-147-112

2.700.000 Chưa VAT

Bộ điều khiển tụ bù

Bộ điều khiển tụ tù- APFC-147-108

2.223.000 Chưa VAT
632.700 Chưa VAT
575.700 Chưa VAT
560.000 Chưa VAT

Phần mềm giám sát năng lượng

Phần mềm giám sát năng lượng SELCOM

Phần mềm giám sát năng lượng

Phần mềm giám sát năng lượng EN-VIEW

Bộ chuyển đổi USB-RS485-RS232

Bộ chuyển đổi USB – RS485 – AC-RS485-RS232-ISO

1.520.000 Chưa VAT