Công tắc hành trình

Công tắc hành trình-3SE5000-0AD03

ACTUATOR HEAD FOR POSITION SWITCH 3SE51/52 ROLLER PLUNGER W. PLASTIC ROLLER 10MM

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,011 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình-3SE5000-0AE02

ACTUATOR HEAD FOR POSITION SWITCH 3SE51/52 ROLLER LEVER, METAL LEVER AND HIGH-GRADE STEEL ROLLER 22M

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,053 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình-3SE5112-0CA00

BASIC SWITCH FOR POSITION SWITCH 3SE51, METAL ENCLOSURE, ACC. TO EN50041 DEVICE CONNECTION 1X (M20X1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,304 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình-3SE5112-0CE01

SIRIUS POSITION SWITCH METAL ENCLOSURE 40MM ACC. TO EN50041 DEVICE CONNECTION 1X (M20X1.5) 1NO/1NC S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,325 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình-3SE5112-0CH01

SIRIUS POSITION SWITCH METAL HOUSING 40MM TO EN50041 DEVICE CONNECTION 1X (M20X1,5) 1NO/ 1NC SNAP-AC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,34 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình-3SE5132-0CE05

SIRIUS POSITION SWITCH PLASTIC ENCLOSURE 40MM, TO EN50041 DEVICE CONNECTION 1X (M20X1.5) 1NO/1NC SNA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,118 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình-3SE5232-0HC05

SIRIUS POSITION SWITCH PLASTIC HOUSING ACC. TO EN50047, 31MM DEVICE CONNECTION 1X(M20X1.5); 1NO/1NC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,07 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình-3SE5232-0HE10

SIRIUS POSITION SWITCH PLASTIC HOUSING ACC. TO EN50047, 31MM DEVICE CONNECTION 1X(M20X1.5); 1NO/1NC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,083 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình-3SE5232-0HK21

SIRIUS POSITION SWITCH; PLASTIC HOUSING ACC. TO EN50047, 31MM DEVICE CONNECTION 1X(M20X1.5); 1NO/1NC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,101 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Công tắc hành trình

Công tắc hành trình-3SE5242-0HK21

SIRIUS POSITION SWITCH; PLASTIC HOUSING ACC. TO EN50047, 50MM DEVICE CONNECTION 2X(M20X1.5); 1NO/1NC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,12 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày