Showing 1 - 20 out of 20

Page 1 out of 1

Thumbnails Products Short Description Price Action
Khởi động mềm 200-480 V 840 A
SIRIUS soft starter 200-480 V 840 A, 24 V AC/DC Screw terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
167.762.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-690 V 1100 A
SIRIUS soft starter 200-690 V 1100 A, 110-250 V AC Screw terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
217.469.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-690 V 840 A
SIRIUS soft starter 200-690 V 840 A, 24 V AC/DC Screw terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
186.402.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-480 V 1280 A
SIRIUS soft starter 200-480 V 1280 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
223.682.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
SIRIUS soft starter 200-480 V 840 A, 110-250 V AC Screw terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
167.762.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-690 V 1280 A
SIRIUS soft starter 200-690 V 1280 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
248.536.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-690 V 840 A
SIRIUS soft starter 200-690 V 840 A, 110-250 V AC Screw terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
186.402.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-480 V 1280 A
SIRIUS soft starter 200-480 V 1280 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
223.682.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-480 V 1100 A
SIRIUS soft starter 200-480 V 1100 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
195.722.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-690 V 1280 A
SIRIUS soft starter 200-690 V 1280 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
248.536.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-690 V 1100 A
SIRIUS soft starter 200-690 V 1100 A, 24 V AC/DC Spring-type terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
217.469.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-480 V 1280 A
SIRIUS soft starter 200-480 V 1280 A, 24 V AC/DC Screw terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
223.682.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-480 V 1100 A
SIRIUS soft starter 200-480 V 1100 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
195.722.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-690 V 1280 A
SIRIUS soft starter 200-690 V 1280 A, 24 V AC/DC Screw terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
248.536.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-690 V 1100 A
SIRIUS soft starter 200-690 V 1100 A, 110-250 V AC Spring-type terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
217.469.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-480 V 1280 A
SIRIUS soft starter 200-480 V 1280 A, 110-250 V AC Screw terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
223.682.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-480 V 1100 A
SIRIUS soft starter 200-480 V 1100 A, 24 V AC/DC Screw terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
195.722.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-690 V 1280 A
SIRIUS soft starter 200-690 V 1280 A, 110-250 V AC Screw terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
248.536.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-690 V 1100 A
SIRIUS soft starter 200-690 V 1100 A, 24 V AC/DC Screw terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
217.469.000 Chưa VAT
Khởi động mềm 200-480 V 1100 A
SIRIUS soft starter 200-480 V 1100 A, 110-250 V AC Screw terminals
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 15 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
195.722.000 Chưa VAT