Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 1.5KW-3RW3013-1BB04

2.605.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,455 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 110KW-3RW4056-6BB45

27.540.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, S6, 162 A, 110 KW/500 V, 40 DEG., 400-600 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,904 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 110KW-3RW4443-2BC44

66.830.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 203A, 110KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 352A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,281 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 110KW-3RW4443-6BC44

66.830.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 203A, 110KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 352A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,222 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 11KW-3RW3026-1BB04

4.885.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,635 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 11KW-3RW3026-1BB14

4.885.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,64 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 11KW-3RW4026-1BB04

6.390.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,73 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 11KW-3RW4026-1BB14

6.390.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,73 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 132KW-3RW4073-6BB44

26.900.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 230 A, 132 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 8,695 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 132KW-3RW4444-6BC44

76.350.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 250A, 132KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 433A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 150HP-3RW4073-6BB34

26.900.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 205 A, 150 HP/460 V, 50 DEG., 200-460 V AC, 115 V AC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 8,755 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 15KW-3RW3027-1BB04

5.680.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,65 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 15KW-3RW3027-1BB14

5.680.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,649 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 15KW-3RW4027-1BB04

7.600.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,71 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 15KW-3RW4027-1BB14

7.600.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,736 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 15KW-3RW4422-1BC44

21.240.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 29A, 15KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 50A, 2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 5,76 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 160KW-3RW4074-6BB44

30.340.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 280 A, 160 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 8,82 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 160KW-3RW4436-6BC46

76.350.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 690 V, 40 DEG., STANDARD: 162A, 160KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: ONLY

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,594 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Khởi động mềm 160KW-3RW4445-6BC44

92.825.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 313A, 160KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 542A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

7.040.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,648 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

7.040.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,625 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

9.100.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,743 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

9.100.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,745 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

23.800.000  Chưa VAT

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 36A, 18,5KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 62A,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 5,498 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày