Showing 1 - 20 out of 20

Page 1 out of 1

Contactor, 22A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.973.400 Chưa VAT
Contactor, 80A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/1NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.831.300 Chưa VAT
Contactor, 22A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.973.400 Chưa VAT
Contactor, 95A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/1NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
4.470.400 Chưa VAT
Contactor, 25A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
811.800 Chưa VAT
Contactor, 120A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
4.699.200 Chưa VAT
Contactor, 25A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
811.800 Chưa VAT
Contactor, 140A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
9.091.500 Chưa VAT
Contactor, 32A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.193.500 Chưa VAT
Contactor, 170A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
10.160.700 Chưa VAT
Contactor, 32A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.193.500 Chưa VAT
Contactor, 205A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
10.246.500 Chưa VAT
Contactor, 38A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.313.400 Chưa VAT
Contactor, 250A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
14.109.700 Chưa VAT
Contactor, 38A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.313.400 Chưa VAT
Contactor, 300A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
19.047.600 Chưa VAT
Contactor, 40A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/1NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.761.100 Chưa VAT
Contactor, 400A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
27.362.500 Chưa VAT
Contactor, 50A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/1NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
2.413.400 Chưa VAT
Contactor, 65A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/1NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Trọng lượng: (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
2.594.900 Chưa VAT