Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 18.5Kw/400V, 1NO+1NC, DC24V-3RT2028-1BB40

1.890.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 18.5Kw/400V, 1NO+1NC, AC230V 50Hz-3RT2028-1AP00

1.360.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 15Kw/400V, 1NO+1NC, DC24V-3RT2027-1BB40

1.520.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 15Kw/400V, 1NO+1NC, AC230V 50Hz-3RT2027-1AP00

1.110.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 11Kw/400V, 1NO+1NC, DC24V-3RT2026-1BB40

1.350.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 11Kw/400V, 1NO+1NC, AC230V 50Hz-3RT2026-1AP00

870.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 7.5Kw/400V, 2NO+2NC, DC24V-3RT2025-1BB44

1.240.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 7.5Kw/400V, 1NO+1NC, DC24V-3RT2025-1BB40

1.090.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 7.5Kw/400V, 1NO+1NC, AC230V 50Hz-3RT2025-1AP00

570.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 5.5Kw/400V, 1NO+1NC, DC24V-3RT2024-1BB40

835.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 5.5Kw/400V, 1NO+1NC, AC230V 50Hz-3RT2024-1AP00

420.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 4Kw/400V, 1NO+1NC, AC230V 50Hz-3RT2023-1AP00

360.000 Chưa VAT