Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1AA01

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 1NC, DIN EN 50005, CONNECTION FROM ABOVE, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR REL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,016 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1AA10

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 1NO, DIN EN 50005, CONNECTION FROM ABOVE, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR REL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,016 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1BA01

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 1NC, DIN EN 50005, CONNECTION FROM BELOW, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR REL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,016 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1BA10

AUX. SWITCH BLOCK, 1NO, DIN EN 50005, CONNECTION FROM BELOW, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,02 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1FA02

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 02, 2NC, DIN EN50005, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT. FO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,033 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1FA11

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 11, 1NO+1NC, DIN EN50005, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,033 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1FA20

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 20, 2NO, DIN EN50005, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT. FOR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,033 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1FA22

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 22, 2NO+2NC, DIN EN50005, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1FA31

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 31, 3NO+1NC, DIN EN50005, SCREW CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1GA04

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 44E, 4NC, DIN EN50011, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTOR RELAYS, 4-POLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1GA13

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 53E, 1NO+3NC, DIN EN50011, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTOR RELAYS, 4-POLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1GA22

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 62E, 2NO+2NC, DIN EN50011, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTOR RELAYS, 4-POLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1GA31

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 71E, 3NO+1NC, DIN EN50011, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTOR RELAYS, 4-POLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1GA40

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 80E, 4NO, DIN EN50011, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTOR RELAYS, 4-POLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1HA01

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 11E (1NC), DIN EN50012, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MOTOR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,028 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1HA12

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 22E, 1NO+2NC, DIN EN50012, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,039 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1HA13

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 23E, 1NO+3NC, DIN EN50012, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1HA22

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 32E, 2NO+2NC, DIN EN50012, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-1HA31

AUX. CONTACT BLOCK, 3NO+1NC DIN EN50012, SCREW CONNECTION, FOR MOTOR CONTACTSORS, 4-POLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-2FA40

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 40, 4NO, DIN EN50005, CAGE CLAMP CONNECTION, F. CONTACTOR RELAYS A. CONTACT.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,049 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1911-2HA22

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 32E, 2NO+2NC, DIN EN 50012, CAGE CLAMP CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCH

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,049 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1CA01

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 1 NC, DIN EN50005, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MOTORS, 1-

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,017 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1CA10

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 1 NO, DIN EN50005, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MOTORS, 1-

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,017 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1CD01

AUX. SWITCH BLOCK, 1 NC, DEL. DIN EN50005, SCREW CONNECTION, FOR MOTOR CONTACTORS, 1-POLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,017 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày