Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH2911-1HA22

170.000 Chưa VAT

AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,2NO+2NC, CURR.PATH: 1NC, 1NC, 1NO, 1NO, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,052 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH2911-1HA13

170.000 Chưa VAT

AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,1NO+3NC, CURR.PATH: 1NC, 1NC, 1NC, 1NO, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,052 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH2911-1GA40

150.000 Chưa VAT

AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,4NO, CURR.PATH: 1NO, 1NO, 1NO, 1NO, FOR CONTACTOR RELAYS, SZ S00, SCREW TERMI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,051 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH2911-1GA22

150.000 Chưa VAT

AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,2NO+2NC, CURR.PATH: 1NO, 1NC, 1NC, 1NO, FOR CONTACTOR RELAYS, SZ S00, SCREW T

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-2FA31

150.000 Chưa VAT

AUXILIARY SWITCH BLOCK, DIN EN 50005, 3NO+1NC, CAGE CLAMP, F.CONTACTOR RELAYS A. CONTACT. F. SWITCHI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,062 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-2CA10

50.000 Chưa VAT

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 1 NO, DIN EN50005, CAGE CLAMP CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MOTOR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,016 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-2CA01

50.000 Chưa VAT

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 1 NC, DIN EN50005, CAGE CLAMP CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MOTOR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,015 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1MA11

140.000 Chưa VAT

AUX. SWITCH BLOCK,1NO+1NC, DIN EN 50005, CABLE ENTRY FROM BELOW, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS FO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,065 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1LA11

140.000 Chưa VAT

AUXILIARY SWITCH BLOCK, DIN EN 50005, 1NO+1NC, CABLE ENTRY FROM ABOVE SCREW CONNECTION, FOR CONTACTO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,065 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1HA31

135.000 Chưa VAT

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 31 (3NO+1NC), DIN EN50012, 4-POLE, SCREW CONNECTION, FOR MOTOR CONTACTORS, S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,066 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1HA22

140.000 Chưa VAT

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 22 (2NO+2NC), DIN EN50012, 4-POLE, SCREW CONNECTION, FOR MOTOR CONTACTORS, S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,065 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1HA13

165.000 Chưa VAT

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 13 (1NO+3NC), DIN EN50012, 4-POLE, SCREW CONNECTION, FOR MOTOR CONTACTORS, S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,063 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1FC22

240.000 Chưa VAT

AUXILIARY SWITCH BLOCK 22U, 2NO+2NC, DIN EN 50005, SCREW CONNECTION, SIZE S0...S12

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,065 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1FA40

135.000 Chưa VAT

MOUNTING BLOCK DIN EN 50005, 4-POLE, 4NO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,066 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1FA31

135.000 Chưa VAT

MOUNTING BLOCK DIN EN 50005, 4-POLE, 3NO+1NC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,066 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1FA22

140.000 Chưa VAT

MOUNTING BLOCK DIN EN 50005, 4-POLE,2NO+2NC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,065 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1FA11

130.000 Chưa VAT

TOP UNIT BLOCK 2 POE, 1NO+1NC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,05 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1EA20

140.000 Chưa VAT

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 2 NO, DIN EN50005, LATERALLY, 10 MM SCREW CONNECTION,SIZE S0...S12, FOR CONT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,049 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1EA11

145.000 Chưa VAT

AUX. SWITCH BLOCK, 1NO+1NC, DIN EN50005, LATERALLY, 10 MM SCREW CONNECTION,SIZE S0...S12, FOR CONTAC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,048 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Thiết bị đóng cắt

Tiếp điểm phụ-3RH1921-1EA02

145.000 Chưa VAT

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 2 NC, DIN EN50005, LATERALLY, 10 MM SCREW CONNECTION, SIZE S0...S12 FOR CONT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,048 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày