Showing 1 - 20 out of 20

Page 1 out of 1

Thumbnails Products Short Description Price Action
Nơi nhập dữ liệu
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 2 NC, DIN EN50005, LATERALLY, 10 MM SCREW CONNECTION, SIZE S0...S12 FOR CONT
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,048 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
145.000 Chưa VAT
Tiếp điểm phụ-3RH1921-1LA11
AUXILIARY SWITCH BLOCK, DIN EN 50005, 1NO+1NC, CABLE ENTRY FROM ABOVE SCREW CONNECTION, FOR CONTACTO
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,065 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
140.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
AUX. SWITCH BLOCK, 1NO+1NC, DIN EN50005, LATERALLY, 10 MM SCREW CONNECTION,SIZE S0...S12, FOR CONTAC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,048 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
145.000 Chưa VAT
Tiếp điểm phụ-3RH1921-1MA11
AUX. SWITCH BLOCK,1NO+1NC, DIN EN 50005, CABLE ENTRY FROM BELOW, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS FO
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,065 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
140.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 2 NO, DIN EN50005, LATERALLY, 10 MM SCREW CONNECTION,SIZE S0...S12, FOR CONT
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,049 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
140.000 Chưa VAT
Tiếp điểm phụ-3RH1921-2CA01
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 1 NC, DIN EN50005, CAGE CLAMP CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MOTOR
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,015 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
50.000 Chưa VAT
Tiếp điểm phụ-3RH1921-1FA11
TOP UNIT BLOCK 2 POE, 1NO+1NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,05 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
130.000 Chưa VAT
Tiếp điểm phụ-3RH1921-2CA10
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 1 NO, DIN EN50005, CAGE CLAMP CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MOTOR
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,016 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
50.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
MOUNTING BLOCK DIN EN 50005, 4-POLE,2NO+2NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,065 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
140.000 Chưa VAT
Tiếp điểm phụ-3RH1921-2FA31
AUXILIARY SWITCH BLOCK, DIN EN 50005, 3NO+1NC, CAGE CLAMP, F.CONTACTOR RELAYS A. CONTACT. F. SWITCHI
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,062 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
150.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
MOUNTING BLOCK DIN EN 50005, 4-POLE, 3NO+1NC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,066 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
135.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,2NO+2NC, CURR.PATH: 1NO, 1NC, 1NC, 1NO, FOR CONTACTOR RELAYS, SZ S00, SCREW T
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
150.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
MOUNTING BLOCK DIN EN 50005, 4-POLE, 4NO
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,066 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
135.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,4NO, CURR.PATH: 1NO, 1NO, 1NO, 1NO, FOR CONTACTOR RELAYS, SZ S00, SCREW TERMI
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,051 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
150.000 Chưa VAT
Tiếp điểm phụ-3RH1921-1FC22
AUXILIARY SWITCH BLOCK 22U, 2NO+2NC, DIN EN 50005, SCREW CONNECTION, SIZE S0...S12
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,065 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
240.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,1NO+3NC, CURR.PATH: 1NC, 1NC, 1NC, 1NO, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,052 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
170.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 13 (1NO+3NC), DIN EN50012, 4-POLE, SCREW CONNECTION, FOR MOTOR CONTACTORS, S
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,063 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
165.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
AUX.SWITCH BLOCK,FRONT,2NO+2NC, CURR.PATH: 1NC, 1NC, 1NO, 1NO, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT., 3RT2
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,052 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
170.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 22 (2NO+2NC), DIN EN50012, 4-POLE, SCREW CONNECTION, FOR MOTOR CONTACTORS, S
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,065 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
140.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
AUXILIARY SWITCH BLOCK, 31 (3NO+1NC), DIN EN50012, 4-POLE, SCREW CONNECTION, FOR MOTOR CONTACTORS, S
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,066 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
135.000 Chưa VAT