3.131.000 Chưa VAT
2.657.000 Chưa VAT
2.079.000 Chưa VAT