1/3AC200-240V

Showing all 16 results

-25%
10.905.000  8.179.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
9.270.000  6.953.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
7.040.000  5.280.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
6.690.000  5.018.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
6.200.000  4.650.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
5.475.000  4.106.000 

MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.12 KW OVERLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
14.695.000  11.021.000 

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 15

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
11.490.000  8.618.000 

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150%

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
10.085.000  7.564.000 

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 15

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 5,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
8.750.000  6.563.000 

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 3,1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
7.350.000  5.513.000 

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 2,9 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
6.435.000  4.826.000 

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 2,9 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
5.620.000  4.215.000 

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
5.125.000  3.844.000 

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
4.680.000  3.510.000 

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 15

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
4.420.000  3.315.000 

MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.25 KW OVERLOAD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Anh
 • Trọng lượng: 1,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày