1NC

Showing all 15 results

-30%
860.000  602.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL .

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,291 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
570.000  399.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NC, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,235 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
520.000  364.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL .

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,29 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
425.000  298.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,292 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
330.000  231.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NC, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
360.000  252.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 3KW/400V, 1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,291 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
290.000  203.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 3KW/400V, 1NC, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,231 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
560.000  392.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 5.5KW/400V, 1 NC, DC 24 V, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,265 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
480.000  336.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 5.5 KW/400 V, 1 NC, AC 230 V, 50/60 HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,204 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
460.000  322.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 4 KW/400 V, 1 NC, DC 24 V, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,262 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
390.000  273.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 4 KW/400 V, 1 NC, AC 220V 50HZ/240V 60HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,203 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
390.000  273.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 4 KW/400 V, 1 NC, AC 230 V, 50/60 HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,203 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
430.000  301.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NC, DC 24 V, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,264 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
370.000  259.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NC, AC 220V 50HZ/ 240V 60HZ 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,203 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
370.000  259.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NC, AC 230 V, 50/60 HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,203 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày