50 Hz

Showing 1–24 of 25 results

-30%
4.070.000  2.849.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 45 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC 3-POLE, SIZE S3, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,93 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
3.835.000  2.685.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 45 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S3, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,839 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.040.000  1.428.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,928 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.815.000  1.271.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,837 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.040.000  1.428.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V, AC 48 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC, 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,936 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.815.000  1.271.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V, AC 110 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,84 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.640.000  1.148.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,935 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.400.000  980.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,835 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.400.000  980.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V, AC 110 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,84 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.470.000  1.029.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,906 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.240.000  868.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,813 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.240.000  868.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V, AC 110 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,815 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.510.000  1.057.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V, AC 42 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC, 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,901 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
850.000  595.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 11 KW/400 V, AC 24 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S0, CAGE CLAMP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,34 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.070.000  749.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 11 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 3-POLE, 2 NO + 2 NC, SIZE S0, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,411 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
840.000  588.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 11 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S0, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,339 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
840.000  588.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 11 KW/400 V, AC 110 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S0, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,339 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
840.000  588.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 7.5 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 3-POLE, 2 NO + 2 NC, SIZE S0, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,41 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
610.000  427.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 7.5 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S0, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,34 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
610.000  427.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 7.5 KW/400 V, AC 110 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S0, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,337 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
865.000  606.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 7.5 KW/400 V, AC 42 V, 50 HZ, 3-POLE, 2 NO + 2 NC, SIZE S0, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,411 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
610.000  427.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 7.5 KW/400 V, AC 24 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S0, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,342 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
670.000  469.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 5.5 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 3-POLE, 2 NO + 2 NC, SIZE S0, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,41 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
450.000  315.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 5.5 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 3-POLE, SIZE S0, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,338 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày