AC220V50Hz/240V60Hz

Showing all 19 results

-30%
4.070.000  2.849.000 

CONTACTOR, AC-3 45 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ 2 NO + 2 NC , 3-POLE, SIZE S3, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,944 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
3.835.000  2.685.000 

CONTACTOR, AC-3 45 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ 3-POLE, SIZE S3, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,854 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
3.220.000  2.254.000 

CONTACTOR, AC-3 37 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ 2 NO + 2 NC 3-POLE, SIZE S3, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,939 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
3.000.000  2.100.000 

CONTACTOR, AC-3 37 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ 3-POLE, SIZE S3, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,842 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.760.000  1.932.000 

CONTACTOR, AC-3 30 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ 2 NO + 2 NC 3-POLE, SIZE S3, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,803 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.520.000  1.764.000 

CONTACTOR, AC-3 30 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ 3-POLE, SIZE S3, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,82 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.040.000  1.428.000 

CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ 2 NO + 2 NC 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,937 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.815.000  1.271.000 

CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,84 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.640.000  1.148.000 

CONTACTOR, AC-3 18,5 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ 2 NO + 2 NC 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,928 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.400.000  980.000 

CONTACTOR, AC-3 18,5 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,88 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.470.000  1.029.000 

CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ 2 NO + 2 NC 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,92 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.240.000  868.000 

CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,825 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
610.000  427.000 

CONTACTOR, AC-3 7,5 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ, 3-POLE, SIZE S0, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,342 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
670.000  469.000 

CONTACTOR, AC-3 5,5 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ, 3-POLE, 2 NO + 2 NC, SIZE S0, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,411 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
450.000  315.000 

CONTACTOR, AC-3 5,5 KW/400 V, AC 220V 50HZ/240V 60HZ, 3-POLE, SIZE S0, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,343 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
390.000  273.000 

CONTACTOR, AC-3 4 KW/400 V, 1 NC, AC 220V 50HZ/240V 60HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,203 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
390.000  273.000 

CONTACTOR, AC-3 4 KW/400 V, 1 NO, AC 220V 50HZ/ 240V 60HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,203 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
370.000  259.000 

CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NC, AC 220V 50HZ/ 240V 60HZ 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,203 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
370.000  259.000 

CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NO, AC 220V 50HZ / 240V 60HZ 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,202 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày