Khởi động từ

Khởi động từ AC-3 45Kw/400V, AC230V, 50 Hz, 2NO+2NC-3RT1046-1AP04

4.070.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3 45Kw/400V, AC230V, 50 Hz-3RT1046-1AP00

3.835.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3 37Kw/400V, AC230V, 50Hz, 2NO+2NC-3RT1045-1AP04

3.220.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3 37Kw/400V, AC230V, 50Hz,-3RT1045-1AP00

3.000.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3 30Kw/400V, AC230V, 50Hz, 2NO+2NC-3RT1044-1AP04

2.760.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3 30Kw/400V, AC230V, 50Hz,-3RT1044-1AP00

2.520.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3 22Kw/400V, AC230V, 50 Hz, 2NO+2NC-3RT1036-1AP04

2.040.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3 22Kw/400V, AC230V, 50 Hz-3RT1036-1AP00

1.815.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3 18.5Kw/400V, AC230V, 50 Hz, 2NO+2NC-3RT1035-1AP04

1.640.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3 18.5Kw/400V, AC230V, 50 Hz-3RT1035-1AP00

1.400.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3 15Kw/400V, AC230V, 50 Hz, 2NO+2NC-3RT1034-1AP04

1.470.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3 15Kw/400V, AC230V, 50 Hz-3RT1034-1AP00

1.240.000 Chưa VAT