-37%

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1212C-6ES7212-1HE40-0XB0

3.800.000 Chưa VAT
-35%

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1212C-6ES7212-1BE40-0XB0

3.900.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Bộ lập trình CPU 1212C-6ES7212-1AE40-0XB0

6.009.000 Chưa VAT