CB chỉnh dòng SIZE S0

Showing 1–24 of 26 results

-30%
1.450.000  1.015.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, WITH OVERLOAD RELAY FUNCTION A REL.9...12,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,428 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.360.000  952.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, WITH OVERLOAD RELAY FUNCTION A REL.5.5...8

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,428 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.360.000  952.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, WITH OVERLOAD RELAY FUNCTION A REL.4.5A...

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,428 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.310.000  917.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, WITH OVERLOAD RELAY FUNCTION A REL.0.9...1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,423 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.420.000  994.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.20...25 A, N REL.325 A, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,388 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.260.000  882.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.17...22 A, N REL.286 A, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,381 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.200.000  840.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 14...20A,N- REL. 260A, SCREW TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,375 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.155.000  809.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 11...16A,N- REL. 208A, SCREW TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,382 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.155.000  809.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.9...12,5 A, N REL.163 A, SCREW CONNE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,37 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.155.000  809.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.7...10 A, N REL.130 A, SCREW CONNECT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,378 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.060.000  742.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.5.5...8 A, N REL.104 A, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,375 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.060.000  742.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.4.5A...6.3A, N REL.82A, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,375 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.060.000  742.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.3.5...5 A, N REL. 65 A, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,35 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.060.000  742.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.2.8A...4.0A, N REL.52A, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,364 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.060.000  742.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.2.2...3.2A, N REL. 42A, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,355 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.060.000  742.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.1.8...2.5A, N REL.33A, SCREW CONNECT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,367 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.060.000  742.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.1.4...2 A, N REL.26 A, SCREW CONNECT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,365 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.050.000  735.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.1.1...1.6A, N REL.21 A, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,373 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.050.000  735.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.9...1.25A, N REL.16A, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,365 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.050.000  735.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.70...1A, N REL.13A, SCREW CONNECTI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,36 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
990.000  693.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.55...0.80A, N REL.10 A, SCREW CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,301 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
990.000  693.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.45...0.63A, N REL.8.2A SCREW CONNE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,305 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
990.000  693.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.35...0.50A, N REL.6,5A, SCREW CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,303 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
990.000  693.000  Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.28...0.40A, N REL.5.2A, SCREW CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,302 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày