CB chỉnh dòng SIZE S00

Showing all 20 results

-30%
1.060.000  742.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.9...12 A, N REL.156 A, 1NO + 1NC TR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,292 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.060.000  742.000 

CIRCUIT-BREAKER SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 7...10A, N- REL. 130A, SCREW TERMIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,297 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
970.000  679.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.5.5...8 A, N REL.104 A, 1NO + 1NC T

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
970.000  679.000 

CIRCUIT-BREAKER SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 4.5...6.3A, N- REL. 82A SCREW TERMI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,299 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
970.000  679.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.3.5...5A, N REL.65A, 1NO + 1NC TRAN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,297 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
970.000  679.000 

CIRCUIT-BREAKER SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 2.8...4A, N- REL. 52A, SCREW TERMIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,29 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
970.000  679.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.2.2...3.2A, N REL.42A, 1NO + 1NC TR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,294 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
970.000  679.000 

CIRCUIT-BREAKER SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 1.8...2.5A, N- REL. 33A SCREW TERMI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,293 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
970.000  679.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL. 1.4...2A, N REL. 26A, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,292 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
930.000  651.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.1.1...1.6A, N REL.21A, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,289 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
930.000  651.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.9...1.25A, N REL.16A, 1NO + 1NC T

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,297 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
890.000  623.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL. 0.70...1A, N REL. 13A, SCREW CONNE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,245 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
890.000  623.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.55...0.8A, N REL. 10A, SCREW CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,247 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
840.000  588.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.45...0.63A, N REL.8.2A SCREW CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,247 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
840.000  588.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.35...0.50A, N REL.6,5A, SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,245 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
840.000  588.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.28...0.40A, N REL.5.2A, SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,247 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
840.000  588.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.22...0.32A, N REL.4.2A SCREW CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,245 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
835.000  585.000 

CIRCUIT-BREAKER SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.18...0.25A, N REL. 3,3A SCREW CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,244 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
835.000  585.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00 FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.14...0.2A, N REL.2.6A, SCREW CONNE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,244 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
835.000  585.000 

CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A REL.0.11...0.16A, N REL.2.1A SCREW CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,244 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày