Showing 1 - 13 out of 13

Page 1 out of 1

Thumbnails Products Short Description Price Action
Nơi nhập dữ liệu
SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 1 MB WORKING MEMORY, (0,5 MB CODE; 0,5 MB
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,977 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
78.610.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU416-5H-6ES7416-5HS06-0AB0
SIMATIC S7-400H, CPU 416-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,314 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
281.200.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU414-3PN/DP-6ES7414-3EM07-0AB0
SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 4 MB WORKING MEMORY, (2 MB KB CODE, 2
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,13 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
165.760.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU417-5H-6ES7417-5HT06-0AB0
SIMATIC S7-400H, CPU 417-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,281 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
367.470.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU416-3PN/DP-6ES7416-3ES07-0AB0
SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 16 MB WORKING MEMORY, (8 MB KB CODE, 8
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,108 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
308.860.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
SIMATIC S7-400, CPU 412-1 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 512 KB WORKING MEMORY, (256 KB CODE, 256 KB
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,884 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
34.990.000 Chưa VAT
Nơi nhập dữ liệu
SIMATIC S7-400, CPU 412-2 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 1 MB WORKING MEMORY, (0,5 MB CODE; 0,5 MB DA
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,873 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
67.960.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU412-5H-6ES7412-5HK06-0AB0
SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,332 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
87.865.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU414-2-6ES7414-2XL07-0AB0
SIMATIC S7-400, CPU 414-2 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 2 MB WORKING MEMORY, (1 MB CODE, 1 MB DATA),
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,898 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
93.970.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU414-3PN/DP-6ES7414-3XM07-0AB0
SIMATIC S7-400, CPU 414-3 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 4 MB WORKING MEMORY, (2 MB KB CODE, 2 MB DAT
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,031 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
153.780.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU414-5H-6ES7414-5HM06-0AB0
SIMATIC S7-400H, CPU 414-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,32 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
186.920.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU416-2-6ES7416-2XP07-0AB0
SIMATIC S7-400, CPU 416-2, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 8 MB WORKING MEMORY, (4 MB CODE, 4 MB DATA)
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,896 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
215.770.000 Chưa VAT
Bộ lập trình CPU416-3-6ES7416-3XS07-0AB0
SIMATIC S7-400, CPU 416-3, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 16 MB WORKING MEMORY, (8 MB KB CODE, 8 MB D
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,031 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
295.595.000 Chưa VAT