Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 18.5Kw/400V, 1NO+1NC, DC24V-3RT2028-1BB40

1.890.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 15Kw/400V, 1NO+1NC, DC24V-3RT2027-1BB40

1.520.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 11Kw/400V, 1NO+1NC, DC24V-3RT2026-1BB40

1.350.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 7.5Kw/400V, 2NO+2NC, DC24V-3RT2025-1BB44

1.240.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 7.5Kw/400V, 1NO+1NC, DC24V-3RT2025-1BB40

1.090.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 5.5Kw/400V, 1NO+1NC, DC24V-3RT2024-1BB40

835.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 7.5Kw/400V, 1NC, DC24V-3RT2018-1BB42

860.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 7.5Kw/400V, 1NO, DC24V-3RT2018-1BB41

860.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 5.5Kw/400V, 1NC, DC24V-3RT2017-1BB42

520.000 Chưa VAT
-31%

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 4Kw/400V, 1NC, DC24V-3RT2016-1BB42

990.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 4Kw/400V, 1NO, DC24V-3RT2016-1BB41

425.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ AC-3, 3Kw/400V, 1NC, DC24V-3RT2015-1BB42

360.000 Chưa VAT