Showing 1 - 8 out of 8

Page 1 out of 1

Thumbnails Products Short Description Price Action
3RW5234-2AC05 Khởi động mềm 200-600 V 113 A
SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Analog output
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 6,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
26.252.000 Chưa VAT
3RW5234-2AC15 Khởi động mềm 200-600 V 113 A
SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 110-250 V AC spring-type terminals Analog output
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 6,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
26.252.000 Chưa VAT
3RW5234-2TC05 Khởi động mềm 200-600 V 113 A
SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 24 V AC/DC spring-type terminals Thermistor input
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 6,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
26.252.000 Chưa VAT
3RW5234-2TC15 Khởi động mềm 200-600 V 113 A
SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 6,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
26.252.000 Chưa VAT
3RW5234-6AC05 Khởi động mềm 200-600 V 113 A
SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 6,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
26.252.000 Chưa VAT
3RW5234-6AC15 Khởi động mềm 200-600 V 113 A
SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 6,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
26.252.000 Chưa VAT
3RW5234-6TC05 Khởi động mềm 200-600 V 113 A
SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 24 V AC/DC Screw terminals Thermistor input
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 6,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
26.252.000 Chưa VAT
3RW5234-6TC15 Khởi động mềm 200-600 V 113 A
SIRIUS soft starter 200-600 V 113 A, 110-250 V AC Screw terminals Thermistor input
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Trọng lượng: 6,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
26.252.000 Chưa VAT