Khởi động mềm

Showing 1–24 of 65 results

-30%
7.600.000  5.320.000 

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,71 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
127.610.000  89.327.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 432A, 250KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 748A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,53 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
10.520.000  7.364.000 

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S2, 63A, 30KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,17 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
254.490.000  178.143.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 690V, 40DEG., STANDARD: 693A, 710KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: ONLY UP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 65 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
173.930.000  121.751.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEG., STANDARD: 615A, 355KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 1065A, 6

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 64,1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
201.395.000  140.977.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 500V, 40DEG., STANDARD: 615A, 400KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 1065A, 7

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 50 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
149.400.000  104.580.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEG., STANDARD: 551A, 315KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 954A, 56

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 64,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
108.570.000  75.999.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 356A, 200KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 617A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,53 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
108.570.000  75.999.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 356A, 200KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 617A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,561 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
107.105.000  74.974.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 500 V, 40 DEG., STANDARD: 313A, 200KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 542A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,35 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
92.825.000  64.978.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 313A, 160KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 542A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
107.105.000  74.974.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 575 V, 50 DEG., STANDARD: 280A, 250HP, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 485A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,53 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
76.350.000  53.445.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 250A, 132KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 433A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
87.330.000  61.131.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 690 V, 40 DEG., STANDARD: 203A, 200KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: ONLY

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,43 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
66.830.000  46.781.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 203A, 110KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 352A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,222 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
66.830.000  46.781.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 203A, 110KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 352A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,281 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
76.350.000  53.445.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 690 V, 40 DEG., STANDARD: 162A, 160KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: ONLY

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,594 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
58.590.000  41.013.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 162A, 90KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 281A,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,912 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
48.520.000  33.964.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 134A, 75KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 232A,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 7,9 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
36.800.000  25.760.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 93A, 45KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 161A,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,33 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
27.650.000  19.355.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 47A, 22KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 81A, 4

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 5,485 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
23.800.000  16.660.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 36A, 18,5KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 62A,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 5,498 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
21.240.000  14.868.000 

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 29A, 15KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 50A, 2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 5,76 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
46.910.000  32.837.000 

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 432 A, 250 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 8,808 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày