CONTACTOR, 55KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110...127V AUXIL. CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,67 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NC, AC 220V 50HZ/ 240V 60HZ 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,203 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, AC-3 4 KW/400 V, 1 NO, AC 220V 50HZ/ 240V 60HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,203 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, AC-3 5,5 KW/400 V, 1 NC AC 220V 50HZ/240V 60HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,203 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, AC-3 5,5 KW/400 V, 1 NO AC 220V 50HZ/240V 60HZ, 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,202 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NO, AC 220V 50HZ / 240V 60HZ 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,202 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, AC-3 3 KW/400 V, 1 NO, AC 110V 50/ 120V 60 HZ 3-POLE, SIZE S00, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,204 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,54 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,48 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,42 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 21-27.3V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,439 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 200-277V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,475 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,62 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,57 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,54 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 21-27.3V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,484 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 200-277V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,55 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,62 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,565 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 21-27.3V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,544 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 200-277V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,61 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 10,445 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 10,346 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày