Khởi động từ 3RT10

Showing 1–24 of 148 results

-30%
410.000  287.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3 4 KW/400 V, AC-1 18 A, CC 24 V 50/60 HZ, 4-POLE, 2 NO + 2 NC, SIZE S00, SCREW CONNEC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,205 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
28.755.000  20.129.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 250KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 200-277V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 10,26 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
28.755.000  20.129.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 250KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 21-27.3V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 10,484 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
28.660.000  20.062.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 250KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 10,4 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
28.660.000  20.062.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 250KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 10,49 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
28.660.000  20.062.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 250KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 10,568 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
26.455.000  18.519.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 250KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 10,45 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
20.705.000  14.494.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 200-277V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 10,12 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
20.705.000  14.494.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 21-27.3V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 10,273 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
19.570.000  13.699.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 10,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
19.570.000  13.699.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 10,346 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
19.570.000  13.699.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 200KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 10,445 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
15.685.000  10.980.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 200-277V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,61 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
15.685.000  10.980.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 21-27.3V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,544 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
15.550.000  10.885.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,565 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
15.550.000  10.885.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,62 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
15.550.000  10.885.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 160KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
12.970.000  9.079.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 200-277V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,55 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
12.970.000  9.079.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 21-27.3V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,484 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
13.000.000  9.100.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,54 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
13.000.000  9.100.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 110-127V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,57 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
13.000.000  9.100.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 132KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 23-26V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE, S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,62 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
9.610.000  6.727.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 200-277V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,475 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
9.610.000  6.727.000  Chưa VAT

CONTACTOR, 110KW/400V/AC-3 AC(50...60HZ)/DC OPERATION UC 21-27.3V AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC 3-POLE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,439 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày