Khởi động từ AC-3

Showing 1–24 of 27 results

-30%
1.890.000  1.323.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,604 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.360.000  952.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,419 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.520.000  1.064.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 15KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,608 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.110.000  777.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 15KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,421 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.350.000  945.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 11KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,596 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
870.000  609.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 11KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,411 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.240.000  868.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 2NO+2NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL REMOVABLE AUX. SWITCH

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,64 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.090.000  763.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,598 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
570.000  399.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,405 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
835.000  585.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,367 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
420.000  294.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,406 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
360.000  252.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NO+1NC, AC 230V 50HZ, 3-POLE, SZ S0 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,405 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
860.000  602.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL .

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,291 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
860.000  602.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL .

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,291 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
570.000  399.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NC, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,235 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
570.000  399.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,232 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
520.000  364.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V, 1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL .

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,29 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
425.000  298.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,292 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
425.000  298.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,29 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
330.000  231.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NC, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
330.000  231.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V, 1NO, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
360.000  252.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 3KW/400V, 1NC, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,291 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
360.000  252.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,291 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
290.000  203.000  Chưa VAT

CONTACTOR, AC-3, 3KW/400V, 1NC, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLE, SZ S00 SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,231 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày