Biến tần G120

Mô đun công suất có bộ lọc PM240 75kw-6SL3224-0BE37-5AA0

188.150.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất có bộ lọc PM240 55kw-6SL3224-0BE35-5AA0

161.100.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất có bộ lọc PM240 45kw-6SL3224-0BE34-5AA0

134.040.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất có bộ lọc PM240 37kw-6SL3224-0BE33-7AA0

116.830.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất có bộ lọc PM240 30kw-6SL3224-0BE33-0AA0

96.540.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất có bộ lọc PM240 22kw-6SL3224-0BE32-2AA0

78.700.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất có bộ lọc PM240 18,5kw-6SL3224-0BE31-8AA0

62.720.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất có bộ lọc PM240 15kw-6SL3224-0BE31-5AA0

54.110.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất có bộ lọc PM240 11kw-6SL3224-0BE31-1AA0

44.270.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất có bộ lọc PM240 7,5kw-6SL3224-0BE27-5AA0

34.430.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất có bộ lọc PM240 5,5kw-6SL3224-0BE25-5AA0

25.830.000 Chưa VAT

Biến tần G120

Mô đun công suất có bộ lọc PM240 4,0kw-6SL3224-0BE24-0AA0

19.920.000 Chưa VAT