SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 2 DI STANDARD 24V DC, 15 MM WIDTH, 5 PIECES PER PACKAGI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,171 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 2 DI HIGH FEATURE 24V DC, 15 MM WIDTH WITH PARAM. F. IN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,175 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 4 DI STANDARD 24V DC, 15 MM WIDTH, 5 PIECES PER PACKAGI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,174 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 4 DI HIGH FEATURE 24V DC, 15 MM WIDTH WITH PARAM. F. IN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,177 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 1 ELECTR. MODULE FOR ET 200S, 8 DI DC 24V 15 MM WIDTH, 1 PIECE PER PACKAGING UNIT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,042 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC ET 200SP, DIGITAL INPUT MODULE, DI 16X 24VDC STANDARD, FITS TO BU-TYPE A0, COLOR CODE CC00,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,037 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 2 DO STANDARD DC 24V/0.5A, 15 MM WIDTH 5 PIECES PER PAC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,176 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 2 DO HIGH FEATURE 24V DC, 15 MM WIDTH DIAGNOSIS F. SHOR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,185 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 2 DO STANDARD DC 24V/2A, 15 MM WIDTH 5 PIECES PER PACKA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,177 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 2 DO HIGH FEATURE DC 24V/2A, 15 MM WIDTH DIAGNOSIS F. S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,198 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 4 DO STANDARD DC 24V/0.5A, 15 MM WIDTH, 5 PIECES PER PA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,177 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 4 DO STANDARD DC 24V/2A, 15 MM WIDTH 5 PIECES PER PACKA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,184 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 1 ELECTRON. MODULE FOR ET 200S, 8 DO DC24V/0,5A, 15 MM WIDTH, 1 PIECE PER PACKAGING UNIT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,043 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 2 DO RELAY 24V DC - 230V AC/5A,15 MM WIDTH FIRST-UP SIG

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,198 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES ET200S: 2DO RELAY(FORM C CONT.) DC24V-48V/5A, AC24V-230V/5A, 15 MM W

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,231 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC ET 200SP, DIGITAL OUTPUT MODULE, DQ 8X24VDC/0,5A STANDARD, FITS TO BU-TYPE A0, COLOR CODE CC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,036 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC ET 200SP, DIGITAL OUTPUT MODULE, DQ 16X24VDC/0.5A STANDARD, FITS TO BU-TYPE A0, COLOR CODE C

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,037 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE FOR ET 200S, 2 AI STANDARD 15 MM WIDE +/-10 V; 13 BIT + SIGN +/-5 V; 1

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE ET 200S: 2 AI HIGH SPEED U, 15 BIT, 15 MM WIDE, CYCLE TIME OF MODULE:

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,056 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE FOR ET 200S, 2 AI STAND. I-2DMU 15 MM WIDE, 4 .. 20MA; 13 BIT FOR 2-WI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,043 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE FOR ET 200S, 2 AI STAND. I-4DMU 15 MM WIDE, +/-20MA; 13 BIT + SIGN,4 .

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,043 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE ET 200S: 2AI HIGH SPEED I-4WIRE 4 - 20MA; 16BIT, 15 MM WIDTH, FOR 4-WI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,055 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE ET200S, 4AI STANDARD I-2-WIRE, 4 - 20MA; 13BIT, 15MM WIDTH, FOR 2-WIRE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,044 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE FOR ET 200S, 2 AI TC STANDARD, 15 MM WIDE, 15 BIT + SIGN +/-80MV; CHAR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,045 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày