Mô đun mở rộng s7-1200

Showing 1–24 of 30 results

-25%
1.545.000  1.160.000 

SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION COMMUNICATION BOARD CB 1241, RS485, SCREW CONNECTOR SUPPORTS MESSAGE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,029 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
1.800.000  1.350.000 

SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT SB 1232, 1 AO, +/- 10VDC (12 BIT RES.) OR 0 - 20 MA (11 BIT RES)

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,028 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
1.800.000  1.350.000 

SIMATIC S7-1200, RTD INPUT, SB 1231 RTD, 1 AI RTD, 1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,035 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
2.385.000  1.790.000 

SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS422/485, 9 PIN SUB D (FEMALE) SUPPORTS MESSAGE BASE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,159 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
2.385.000  1.790.000 

SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS232, 9 PIN SUB D (MALE), SUPPORTS MESSAGE BASED FRE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,156 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
6.095.000  4.570.000 

SIMATIC S7-1200, ANALOG I/O SM 1234, 4 AI / 2 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION OR 0(4) - 20 MA, 13 BIT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,218 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
7.060.000  5.300.000 

SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 4 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION, OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA, 13

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,214 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
4.435.000  3.330.000 

SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 2 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION, OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA, 13

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,169 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
8.450.000  6.340.000 

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231 TC, 8 AI THERMOCOUPLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,211 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
5.850.000  4.390.000 

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231 TC, 4 AI THERMOCOUPLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,169 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
1.800.000  1.350.000 

SIMATIC S7-1200, ANALOG SB 1231 T, 1 X AI THERMOCOUPLE, TYPE J OR K

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,033 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
9.440.000  7.080.000 

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231RTD, 8 X AI RTD MODULE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,296 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
5.850.000  4.390.000 

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231 RTD, 4 X AI RTD MODULE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,207 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
6.810.000  5.110.000 

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, +/-1.25 OR 0-20MA/4-20 MA, 15

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,165 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
6.810.000  5.110.000 

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 8 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OR 0-20MA/4-20 MA, 12 BIT + SI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,212 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
4.180.000  3.140.000 

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OR 0-20MA/4-20 MA, 12 BIT + SI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,172 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
1.195.000  900.000 

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT SB 1231, 1 AI, +/- 10V DC (12 BIT RES.) OR 0 - 20 MA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,027 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
5.130.000  3.850.000 

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, RELAY 2A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
3.240.000  2.430.000 

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, RELAY 2A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,21 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
5.130.000  3.850.000 

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, TRANSISTOR 0.5A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,31 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
3.240.000  2.430.000 

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, TRANSISTOR 0.5A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,21 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
1.195.000  900.000 

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SB 1223, 2 DI / 2 DO, 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,029 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
3.240.000  2.430.000 

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SM 1222, 16 DO, RELAY 2A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,26 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
2.040.000  1.530.000 

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SM 1222, 8 DO, RELAY 2A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,19 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày