Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM253-6ES7253-1AA22-0XA0

24.180.000 Chưa VAT
13.560.000 Chưa VAT
14.485.000 Chưa VAT
17.190.000 Chưa VAT
11.910.000 Chưa VAT
23.360.000 Chưa VAT
14.850.000 Chưa VAT
23.360.000 Chưa VAT
14.850.000 Chưa VAT
15.340.000 Chưa VAT
10.920.000 Chưa VAT
18.380.000 Chưa VAT