Giảm giá!

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM321 32DI-6ES7321-1BL00-0AA0

10.628.000,0 6.377.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-300

Mô đun SM322 32DO-6ES7322-1BL00-0AA0

14.694.000,0 8.816.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
4.387.000,0 2.632.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
7.123.000,0 4.274.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
28.710.000,0 17.226.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH11-0AE0

35.688.000,0 21.413.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH01-0AE0

32.664.000,0 19.598.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-6ES7352-1AH02-0AE0

25.529.000,0 15.317.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM351-6ES7351-1AH02-0AE0

24.243.000,0 14.546.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
31.122.000,0 18.673.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
13.503.000,0 8.102.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
29.193.000,0 17.516.000,0 Chưa VAT