Mô đun mở rộng s7-400

Showing 1–24 of 25 results

-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM461-3-6ES7461-3AA01-0AA0

17.980.000  13.485.000  Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM461-0-6ES7461-0AA01-0AA0

13.575.000  10.181.000  Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-3-6ES7460-3AA01-0AB0

17.980.000  13.485.000  Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-1-6ES7460-1BA01-0AB0

11.640.000  8.730.000  Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-0-6ES7460-0AA01-0AB0

13.575.000  10.181.000  Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun FM451-6ES7451-3AL00-0AE0

38.710.000  29.033.000  Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun FM450-1-6ES7450-1AP01-0AE0

20.160.000  15.120.000  Chưa VAT
-25%
27.630.000  20.723.000  Chưa VAT
-25%
55.290.000  41.468.000  Chưa VAT
-25%
25.960.000  19.470.000  Chưa VAT
-25%
69.150.000  51.863.000  Chưa VAT
-25%
41.490.000  31.118.000  Chưa VAT
-25%
26.670.000  20.003.000  Chưa VAT
-25%
17.780.000  13.335.000  Chưa VAT
-25%
23.710.000  17.783.000  Chưa VAT
-25%
25.640.000  19.230.000  Chưa VAT
-25%
15.620.000  11.715.000  Chưa VAT
-25%
14.770.000  11.078.000  Chưa VAT
-25%
12.440.000  9.330.000  Chưa VAT
-25%
9.910.000  7.433.000  Chưa VAT
-25%
10.250.000  7.688.000  Chưa VAT
-25%
15.820.000  11.865.000  Chưa VAT
-25%
9.340.000  7.005.000  Chưa VAT
-25%
16.925.000  12.694.000  Chưa VAT