Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM461-3-6ES7461-3AA01-0AA0

17.980.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM461-0-6ES7461-0AA01-0AA0

13.575.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-3-6ES7460-3AA01-0AB0

17.980.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-1-6ES7460-1BA01-0AB0

11.640.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-0-6ES7460-0AA01-0AB0

13.575.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun FM451-6ES7451-3AL00-0AE0

38.710.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun FM450-1-6ES7450-1AP01-0AE0

20.160.000 Chưa VAT
27.630.000 Chưa VAT
55.290.000 Chưa VAT
25.960.000 Chưa VAT
69.150.000 Chưa VAT
41.490.000 Chưa VAT