Mô đun mở rộng s7-400

Showing 1–24 of 25 results

-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM461-3-6ES7461-3AA01-0AA0

17.980.000  13.485.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, IM461-3 RECEIVER INTERFACE MODULE FOR DISTRIBUTED CONNECTION UP TO 102 M, WITH K BUS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,821 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM461-0-6ES7461-0AA01-0AA0

13.575.000  10.181.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, IM461-0 RECEIVER INTERFACE MODULE, FOR CENTRALIZED CONNECTION W/O PS TRANSMISSION, W

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,829 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-3-6ES7460-3AA01-0AB0

17.980.000  13.485.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, IM460-3 TRANSMITTER INTERFACE MODULE, FOR DISTRIBUTED CONNECTION UP TO 102 M, WITH K

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,829 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-1-6ES7460-1BA01-0AB0

11.640.000  8.730.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, IM460-1 TRANSMITTER INTERFACE MODULE, FOR CENTRALIZED CONNECTION WITH PS TRANSMISSIO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,822 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-0-6ES7460-0AA01-0AB0

13.575.000  10.181.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, IM460-0 TRANSMITTER INTERFACE MODULE, FOR CENTRALIZED CONNECTION W/O PS TRANSMISSION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,814 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun FM451-6ES7451-3AL00-0AE0

38.710.000  29.033.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-300, FM 451 POSITIONING MODULE FOR RAPID/ CREEP FEED DRIVE 3 CHANNELS INCL. CONFIG. PACKA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,466 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun FM450-1-6ES7450-1AP01-0AE0

20.160.000  15.120.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, FM 450-1 FUNCTION MODULE F. COUNT.FUNCT. WITH 2 CHANNELS INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,82 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
27.630.000  20.723.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, SM 432 ANALOG OUTPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AO, 13 BIT RESOLUTION, U/I

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,782 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
55.290.000  41.468.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 16 AI, 16 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./ T

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,851 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
25.960.000  19.470.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT SM 431, 8AI; 16 BIT RESOLUTION, RESIST./PT100/NI100 OPTIC. ISOLATED, DI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,761 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
69.150.000  51.863.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT SM 431, 8AI; 16 BIT RESOLUTION, U/I/THERMOEL., OPTIC. ISOLATED W. 1 POI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,006 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
41.490.000  31.118.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AI, 14 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST. 0.4

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,813 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
26.670.000  20.003.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AI, 14 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./ TH

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,788 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
17.780.000  13.335.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AI, 13 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,759 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
23.710.000  17.783.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT SM 431, NON-ISOLATED 16 AI, RESOLUTION 13 BITS, +/-10V, +/-20MA, 4 - 20

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,826 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
25.640.000  19.230.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, DIG.OUTPUT MOD. SM 422, OPTIC. ISOLATED, 32 DO, 24V DC, 0.5A WITH 0,15 MS OUTPUT DEL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,842 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
15.620.000  11.715.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, SM 422 DIGITAL OUTPUT MODULE, OPTIC. ISOLATED, 16 DO, 5..230V AC, 5A RELAY

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,879 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
14.770.000  11.078.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, SM 422 DIGITAL OUTPUT MODULE, OPTIC. ISOLATED, 16 DO, 120/230V AC, 2A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,954 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
12.440.000  9.330.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, SM 422 DIGITAL OUTPUT MODULE, OPTIC. ISOLATED, 32 DO, 24V DC, 0.5A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,774 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
9.910.000  7.433.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, SM 422 DIGITAL OUTPUT MODULE, OPTIC. ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 2A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,792 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
10.250.000  7.688.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, SM 421 DIGITAL INPUT MODULE, OPTIC. ISOLATED, 16 DI, 24 - 60V UC, ALARM, DIAGNOSTICS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,79 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
15.820.000  11.865.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, DIGITAL INPUT SM 421, GALVANICALLY ISOLATED, 16 DI, 24V DC WITH 0.05 MS INPUT DELAY,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,776 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
9.340.000  7.005.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, DIG.INPUT MOD. SM 421, OPTIC. ISOLATED, 16 DI, 120/230V UC INPUTS PER IEC1131-2 TYPE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,776 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-25%
16.925.000  12.694.000  Chưa VAT

SIMATIC S7-400, SM 421 DIGITAL INPUT MODULE, FLOATING, 32 DI, 120V DC/AC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,773 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày