Giảm giá!

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM461-3-6ES7461-3AA01-0AA0

17.980.000,0 13.485.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM461-0-6ES7461-0AA01-0AA0

13.575.000,0 10.181.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-3-6ES7460-3AA01-0AB0

17.980.000,0 13.485.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-1-6ES7460-1BA01-0AB0

11.640.000,0 8.730.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-0-6ES7460-0AA01-0AB0

13.575.000,0 10.181.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-400

Mô đun FM451-6ES7451-3AL00-0AE0

38.710.000,0 29.033.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-400

Mô đun FM450-1-6ES7450-1AP01-0AE0

20.160.000,0 15.120.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
27.630.000,0 20.723.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
55.290.000,0 41.468.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
25.960.000,0 19.470.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
69.150.000,0 51.863.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!
41.490.000,0 31.118.000,0 Chưa VAT