-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM461-3-6ES7461-3AA01-0AA0

13.485.000,0 Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM461-0-6ES7461-0AA01-0AA0

10.181.000,0 Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-3-6ES7460-3AA01-0AB0

13.485.000,0 Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-1-6ES7460-1BA01-0AB0

8.730.000,0 Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-0-6ES7460-0AA01-0AB0

10.181.000,0 Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun FM451-6ES7451-3AL00-0AE0

29.033.000,0 Chưa VAT
-25%

Bộ lập trình s7-400

Mô đun FM450-1-6ES7450-1AP01-0AE0

15.120.000,0 Chưa VAT
-25%
20.723.000,0 Chưa VAT
-25%
41.468.000,0 Chưa VAT
-25%
19.470.000,0 Chưa VAT
-25%
51.863.000,0 Chưa VAT
-25%
31.118.000,0 Chưa VAT