Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM461-3-6ES7461-3AA01-0AA0

17.980.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM461-0-6ES7461-0AA01-0AA0

13.575.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-3-6ES7460-3AA01-0AB0

17.980.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-1-6ES7460-1BA01-0AB0

11.640.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun IM460-0-6ES7460-0AA01-0AB0

13.575.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun FM451-6ES7451-3AL00-0AE0

38.710.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-400

Mô đun FM450-1-6ES7450-1AP01-0AE0

20.160.000 Chưa VAT

Analog Output SM432

Mô đun SM432 8AO 13Bit-6ES7432-1HF00-0AB0

27.630.000 Chưa VAT

Analog Input SM431

Mô đun SM431 16AI 16Bit-6ES7431-7QH00-0AB0

55.290.000 Chưa VAT

Analog Input SM431

Mô đun SM431 8AI 16Bit-6ES7431-7KF10-0AB0

25.960.000 Chưa VAT

Analog Input SM431

Mô đun SM431 8AI 16Bit-6ES7431-7KF00-0AB0

69.150.000 Chưa VAT

Analog Input SM431

Mô đun SM431 8AI 14Bit-6ES7431-1KF20-0AB0

41.490.000 Chưa VAT