Rơ le thời gian

Showing all 19 results

-30%
3.190.000  2.233.000 

Timing relay, electronic Phase-out product! For further information, contact our sales department w.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,161 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.790.000  1.253.000 

Timing relay, electronic Phase-out product! For further information, contact our sales department w.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,112 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.790.000  1.253.000 

Timing relay, electronic Phase-out product! For further information, contact our sales department w.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,113 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.790.000  1.253.000 

Timing relay, electronic Phase-out product! For further information, contact our sales department w.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,115 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
3.340.000  2.338.000 

Timing relay, electronic Phase-out product! For further information, contact our sales department Cl

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,107 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
3.340.000  2.338.000 

Timing relay, electronic Phase-out product! For further information, contact our sales department Cl

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,107 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.370.000  1.659.000 

Timing relay, electronic Phase-out product! For further information, contact our sales department wi

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,142 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.590.000  1.813.000 

Timing relay, electronic Phase-out product! For further information, contact our sales department ON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,145 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.990.000  1.393.000 

Timing relay, electronic Phase-out product! For further information, contact our sales department ON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,147 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.790.000  1.253.000 

Timing relay, electronic Phase-out product! For further information, contact our sales department ON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,106 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.390.000  973.000 

Timing relay, electronic Phase-out product! For further information, contact our sales department ON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,109 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.390.000  973.000 

Timing relay, electronic Phase-out product! For further information, contact our sales department ON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,104 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
3.005.000  2.104.000 

Timing relay, multifunction Phase-out product! For further information, contact our sales department

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,142 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.650.000  1.855.000 

Timing relay, multifunction Phase-out product! For further information, contact our sales department

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,135 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
3.610.000  2.527.000 

Timing relay, multifunction Phase-out product! For further information, contact our sales department

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,154 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
3.160.000  2.212.000 

Timing relay, multifunction Phase-out product! For further information, contact our sales department

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,156 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.970.000  2.079.000 

Timing relay, multifunction Phase-out product! For further information, contact our sales department

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,157 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.930.000  2.051.000 

Timing relay, multifunction Phase-out product! For further information, contact our sales department

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,146 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.610.000  1.827.000 

Timing relay, multifunction Phase-out product! For further information, contact our sales department

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,144 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày