SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,455 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,635 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,64 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,65 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,649 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,648 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,625 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S2, 45A, 22KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,18 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S2, 63A, 30KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,17 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S2, 72A, 37KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,181 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 6.5A, 3KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,458 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S3, 80A, 45KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,67 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 9A, 4KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,46 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,463 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S3, 106A, 55KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINALS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,696 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S3, 106A, 55KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMIN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,694 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 17.6A, 7.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SCREW TERMINAL

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,46 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 17.6A, 7.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TER

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,458 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày