SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS232, 9 PIN SUB D (MALE), SUPPORTS MESSAGE BASED FRE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,156 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS422/485, 9 PIN SUB D (FEMALE) SUPPORTS MESSAGE BASE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,159 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SB 1221 4DI-6ES7221-3BD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SB 1221, 4DI, 24VDC 200KHZ, SOURCE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,027 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SB 1222 4DO-6ES7222-1BD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SB 1222, 4DQ, 24VDC 200KHZ

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,027 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SB 1223, 2 DI / 2 DO, 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,029 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Hết hàng

SIMATIC S7-1200, RTD INPUT, SB 1231 RTD, 1 AI RTD, 1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,035 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT SB 1231, 1 AI, +/- 10V DC (12 BIT RES.) OR 0 - 20 MA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,027 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, ANALOG SB 1231 T, 1 X AI THERMOCOUPLE, TYPE J OR K

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,033 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Hết hàng

SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT SB 1232, 1 AO, +/- 10VDC (12 BIT RES.) OR 0 - 20 MA (11 BIT RES)

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,028 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION COMMUNICATION BOARD CB 1241, RS485, SCREW CONNECTOR SUPPORTS MESSAGE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,029 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1221 16DI-6ES7221-1BH32-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221, 16 DI, 24VDC, SINK/SOURCE INPUT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,21 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1221 8DI-6ES7221-1BF32-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SM 1221, 8DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,17 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1222 16DO-6ES7222-1BH32-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SM 1222, 16 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0.5A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,22 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1222 16DO-6ES7222-1HH32-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SM 1222, 16 DO, RELAY 2A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,26 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1222 8 DO-6ES7222-1HF32-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SM 1222, 8 DO, RELAY 2A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,19 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1222 8DO-6ES7222-1BF32-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SM 1222, 8 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0.5A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,18 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, TRANSISTOR 0.5A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,31 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, RELAY 2A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, TRANSISTOR 0.5A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,21 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, RELAY 2A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,21 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231 RTD, 4 X AI RTD MODULE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,207 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OR 0-20MA/4-20 MA, 12 BIT + SI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,172 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, +/-1.25 OR 0-20MA/4-20 MA, 15

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,165 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231RTD, 8 X AI RTD MODULE,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,296 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày