Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SB 1241 RS485-6ES7241-1CH30-1XB0

1.989.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun CM 1241 RS422/485-6ES7241-1CH32-0XB0

3.070.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun CM 1241 RS232-6ES7241-1AH32-0XB0

3.070.000 Chưa VAT

Analog I/O SM 1234

Mô đun SM 1234 4AI/2AO-6ES7234-4HE32-0XB0

7.848.000 Chưa VAT

Analog SM 1232

Mô đun SM 1232 4AO-6ES7232-4HD32-0XB0

9.092.000 Chưa VAT

Analog SM 1232

Mô đun SM 1232 2AO-6ES7232-4HB32-0XB0

5.708.000 Chưa VAT

Analog SB 1232

Mô đun SB 1232 1AO-6ES7232-4HA30-0XB0

2.323.000 Chưa VAT

Analog SM 1231 Thermocouple

Mô đun SM 1231 Thermocouple 8AI-6ES7231-5QF32-0XB0

10.878.000 Chưa VAT

Analog SM 1231 Thermocouple

Mô đun SM 1231 Thermocouple 4AI-6ES7231-5QD32-0XB0

7.537.000 Chưa VAT

Analog SB 1231 Thermocouple

Mô đun SB 1231 Thermocouple 1AI-6ES7231-5QA30-0XB0

2.323.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1231 8AI RTD-6ES7231-5PF32-0XB0

12.137.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1231 4AI RTD-6ES7231-5PD32-0XB0

7.537.000 Chưa VAT