Showing 1 - 20 out of 20

Page 1 out of 1

Thumbnails Products Short Description Price Action
Mô đun SM 1223 8DI/8DO-6ES7223-1PH32-0XB0
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, RELAY 2A
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,21 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
2.430.000 Chưa VAT
Mô đun SM 1223 16DI/16DO-6ES7223-1BL32-0XB0
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, TRANSISTOR 0.5A
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,31 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.850.000 Chưa VAT
Mô đun SM 1231 Thermocouple 4AI-6ES7231-5QD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231 TC, 4 AI THERMOCOUPLE
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,17 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
4.390.000 Chưa VAT
Mô đun SM 1231 Thermocouple 8AI-6ES7231-5QF32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231 TC, 8 AI THERMOCOUPLE
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,21 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
6.340.000 Chưa VAT
Mô đun SM 1223 16DI/16DO-6ES7223-1PL32-0XB0
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, RELAY 2A
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.850.000 Chưa VAT
Mô đun SB 1232 1AO-6ES7232-4HA30-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT SB 1232, 1 AO, +/- 10VDC (12 BIT RES.) OR 0 - 20 MA (11 BIT RES)
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,03 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.350.000 Chưa VAT
Mô đun SB 1231 1AI-6ES7231-4HA30-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT SB 1231, 1 AI, +/- 10V DC (12 BIT RES.) OR 0 - 20 MA
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,03 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
900.000 Chưa VAT
Mô đun SM 1232 2AO-6ES7232-4HB32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 2 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION, OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA, 13 BIT RESOLUTION
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,17 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.330.000 Chưa VAT
Mô đun SM 1231 4AI-6ES7231-4HD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OR 0-20MA/4-20 MA, 12 BIT + SIGN BIT (13 BIT ADC)
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,17 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.140.000 Chưa VAT
Mô đun SM 1232 4AO-6ES7232-4HD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 4 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION, OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA, 13 BIT RESOLUTION
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,21 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
5.300.000 Chưa VAT
Mô đun SM 1231 8AI-6ES7231-4HF32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 8 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OR 0-20MA/4-20 MA, 12 BIT + SIGN OR (13 BIT ADC)
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,21 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
5.110.000 Chưa VAT
Mô đun SM 1234 4AI/2AO-6ES7234-4HE32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG I/O SM 1234, 4 AI / 2 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION OR 0(4) - 20 MA, 13 BIT RESOLUTION
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,22 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
4.570.000 Chưa VAT
Mô đun SM 1231 4AI-6ES7231-5ND32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, +/-1.25 OR 0-20MA/4-20 MA, 15 BIT + SIGN BIT
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,17 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
5.110.000 Chưa VAT
Mô đun CM 1241 RS232-6ES7241-1AH32-0XB0
SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS232, 9 PIN SUB D (MALE), SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.790.000 Chưa VAT
Mô đun SB 1231 1AI RTD-6ES7231-5PA30-0XB0
SIMATIC S7-1200, RTD INPUT, SB 1231 RTD, 1 AI RTD, 1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,04 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.350.000 Chưa VAT
Mô đun CM 1241 RS422/485-6ES7241-1CH32-0XB0
SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS422/485, 9 PIN SUB D (FEMALE) SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.790.000 Chưa VAT
Mô đun SM 1231 4AI RTD-6ES7231-5PD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231 RTD, 4 X AI RTD MODULE
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,21 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
4.390.000 Chưa VAT
Mô đun SB 1241 RS485-6ES7241-1CH30-1XB0
SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION COMMUNICATION BOARD CB 1241, RS485, SCREW CONNECTOR SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,03 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.160.000 Chưa VAT
Mô đun SM 1231 8AI RTD-6ES7231-5PF32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231RTD, 8 X AI RTD MODULE,
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,30 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
7.080.000 Chưa VAT
Mô đun SB 1231 Thermocouple 1AI-6ES7231-5QA30-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG SB 1231 T, 1 X AI THERMOCOUPLE, TYPE J OR K
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,03 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.350.000 Chưa VAT