Mô đun mở rộng s7-1200

Showing 1–24 of 30 results

-34%
1.989.000  1.317.000  Chưa VAT
-34%
2.323.000  1.533.000  Chưa VAT
-34%
2.323.000  1.533.000  Chưa VAT
-34%
3.070.000  2.031.000  Chưa VAT
-34%
3.070.000  2.031.000  Chưa VAT
-38%
7.848.000  4.840.000  Chưa VAT
-40%
9.092.000  5.454.000  Chưa VAT
-38%
5.708.000  3.521.000  Chưa VAT
-40%
10.878.000  6.528.000  Chưa VAT
-38%
7.537.000  4.646.000  Chưa VAT
-34%
2.323.000  1.533.000  Chưa VAT
-40%
12.137.000  7.285.000  Chưa VAT
-38%
7.537.000  4.646.000  Chưa VAT
-38%
8.768.000  5.402.000  Chưa VAT
-38%
8.768.000  5.402.000  Chưa VAT
-38%
5.386.000  3.326.000  Chưa VAT
-34%
1.538.000  1.019.000  Chưa VAT
-38%
6.602.000  4.069.000  Chưa VAT
-38%
4.168.000  2.569.000  Chưa VAT
-38%
6.602.000  4.069.000  Chưa VAT
-38%
4.168.000  2.569.000  Chưa VAT
-34%
1.538.000  1.019.000  Chưa VAT
-38%

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1222 16DO-6ES7222-1HH32-0XB0

4.168.000  2.569.000  Chưa VAT
-34%

Bộ lập trình s7-1200

Mô đun SM 1222 8 DO-6ES7222-1HF32-0XB0

2.625.000  1.734.000  Chưa VAT