Showing 1 - 15 out of 15

Page 1 out of 1

Thumbnails Products Short Description Price Action
Mô đun EM221 CN 16DI-6ES7221-1BH22-0XA8
SIMATIC S7-200CN, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT THIS S7
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,18 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
2.700.000 Chưa VAT
Mô đun EM231 CN 4AI-6ES7231-0HC22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, 0 - 10V DC, 12 BIT CONVERTER THI
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,167 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.810.000 Chưa VAT
Mô đun EM221 CN 8DI-6ES7221-1BF22-0XA8
SIMATIC S7-200CN, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT THIS S
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,132 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
2.170.000 Chưa VAT
Mô đun EM223 CN 16DI/16DO-6ES7223-1PL22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELAY,
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,385 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
4.370.000 Chưa VAT
Mô đun EM222 CN 8DO-6ES7222-1HF22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN, DIG. OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DO, (RELAY OUTPUTS) 2A THIS S7-200 CN
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,159 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.605.000 Chưa VAT
Mô đun EM223 CN 4DI/4DO-6ES7223-1HF22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO RELAY, 5-30 V DC, 250 V AC
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,144 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.490.000 Chưa VAT
Mô đun EM222 CN 8DO-6ES7222-1BF22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN, DIG. OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DQ, 24 V DC, THIS S7-200 CN PRODUCT HA
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,137 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.390.000 Chưa VAT
Mô đun EM223 CN 8DI/8DO-6ES7223-1PH22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI 24 V DC, SINK/SOURCE, 8 DO RELAY,
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,195 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.220.000 Chưa VAT
Mô đun EM223 CN 8DI/8DO-6ES7223-1BH22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8 DO DC 24V,
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,177 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
2.070.000 Chưa VAT
Mô đun EM223 CN 4DI/4DO-6ES7223-1BF22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO, 24 V DC THIS S7-200 CN PRO
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,125 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
1.420.000 Chưa VAT
Mô đun EM223 CN 16DI/16DO-6ES7223-1BL22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI 24V DC, SINK/SOURCE, 16DO 24V DC,
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,335 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
4.050.000 Chưa VAT
Mô đun EM235 CN 4AI/1AO-6ES7235-0KD22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN, ANALOG I/O EM 235, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, DC +/-10V; 1AQ, DC +/-10V 12 BIT C
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,173 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
4.900.000 Chưa VAT
Mô đun PT EM231 CN 2AI-6ES7231-7PB22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 2AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/12
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,173 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.540.000 Chưa VAT
Mô đun T/C EM231 CN 4AI-6ES7231-7PD22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, +/-80 MV AND THERMOCOUPLE TYPE J
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,166 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
3.540.000 Chưa VAT
Mô đun EM232 CN 2AO-6ES7232-0HB22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN ANALOG OUTPUT EM 232, FOR S7-22X CPU ONLY, 2 AQ, +/- 10V DC, 12 BIT CONVERTER THI
 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,131 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày
5.834.000 Chưa VAT