Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM223 CN 8DI/8DO-6ES7223-1PH22-0XA8

3.220.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM223 CN 4DI/4DO-6ES7223-1HF22-0XA8

1.490.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM223 CN 16DI/16DO-6ES7223-1PL22-0XA8

4.370.000 Chưa VAT

Analog Input EM231 CN

Mô đun EM231 CN 4AI-6ES7231-0HC22-0XA8

3.810.000 Chưa VAT

Analog Input EM232 CN

Mô đun EM232 CN 2AO-6ES7232-0HB22-0XA8

5.834.000 Chưa VAT

Analog Input EM231 CN

Mô đun T/C EM231 CN 4AI-6ES7231-7PD22-0XA8

3.540.000 Chưa VAT

Analog Input EM231 CN

Mô đun PT EM231 CN 2AI-6ES7231-7PB22-0XA8

3.540.000 Chưa VAT
-29%

Analog In/Ouput EM235 CN

Mô đun EM235 CN 4AI/1AO-6ES7235-0KD22-0XA8

4.900.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM223 CN 16DI/16DO-6ES7223-1BL22-0XA8

4.050.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM223 CN 4DI/4DO-6ES7223-1BF22-0XA8

1.420.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM223 CN 8DI/8DO-6ES7223-1BH22-0XA8

2.070.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Mô đun EM222 CN 8DO-6ES7222-1BF22-0XA8

1.390.000 Chưa VAT