SIMATIC S7-200CN, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT THIS S7

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,18 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200CN, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT THIS S

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,132 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200 CN, DIG. OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DQ, 24 V DC, THIS S7-200 CN PRODUCT HA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,137 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200 CN, DIG. OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DO, (RELAY OUTPUTS) 2A THIS S7-200 CN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,159 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI 24V DC, SINK/SOURCE, 16DO 24V DC,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,335 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELAY,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,385 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO, 24 V DC THIS S7-200 CN PRO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,125 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO RELAY, 5-30 V DC, 250 V AC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,144 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8 DO DC 24V,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,177 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200 CN, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI 24 V DC, SINK/SOURCE, 8 DO RELAY,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,195 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200 CN, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, 0 - 10V DC, 12 BIT CONVERTER THI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,167 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200 CN ANALOG OUTPUT EM 232, FOR S7-22X CPU ONLY, 2 AQ, +/- 10V DC, 12 BIT CONVERTER THI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,131 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200 CN, ANALOG I/O EM 235, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, DC +/-10V; 1AQ, DC +/-10V 12 BIT C

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,173 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200 CN, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 2AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/12

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,173 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-200 CN, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, +/-80 MV AND THERMOCOUPLE TYPE J

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,166 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày