SIMATIC HMI KP1200 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 12" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 5,66 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI KP400 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 4" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,848 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI KP700 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 7" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 2,802 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI KP900 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 9" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,374 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC MP 177 6" TOUCH MULTI PANEL W. RETENTIVE MEMORY 5.7" TFT DISPLAY 2 MB CONFIGURING MEMORY, CO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,07 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC MP 277 10" KEY MULTIPANEL, W. RETENTIVE MEMORY 10,4" TFT DISPLAY, 6 MB CONFIGURING MEMORY, C

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 5,66 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC MP 277 10" TOUCH MULTI PANEL W. RETENTIVE MEMORY 10,4" TFT DISPLAY 6 MB CONFIGURING MEMORY,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,399 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC MP 277 8" KEY MULTIPANEL, W. RETENTIVE MEMORY 7,5" TFT DISPLAY, 6 MB CONFIGURING MEMORY, CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,063 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC MP 277 8" TOUCH MULTI PANEL W. RETENTIVE MEMORY 7,5" TFT DISPLAY 6 MB CONFIGURING MEMORY, CO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 2,229 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC MP 377 12" KEY MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 12" COLOR-TFT-DISPLAY 12 MB USER MEMORY CONFIGURA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 7,22 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC MP 377 12" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 12" COLOR-TFT-DISPLAY 12 MB USER MEMORY CONFIGU

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 4,96 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC MP 377 15" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 15" COLOR-TFT-DISPLAY 12 MB USER MEMORY CONFIGU

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 5,78 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC MP 377 19" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 19" COLOR-TFT-DISPLAY 12 MB USER MEMORY CONFIGU

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,26 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC MP 377 PRO 15" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 15" COLOR-TFT-DISPLAY 12 MB USER MEMORY CONF

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 8,46 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC OP177B 6" DP BLUE MODE STN DISPLAY TOUCH AND KEYS MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/US

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,226 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC OP177B 6" PN/DP STN 256 COLOR DISPLAY TOUCH AND KEYS MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,97 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC OP 277 6" OPERATOR PANEL 5.7" TFT DISPLAY 4 MB CONFIGURING MEMORY, CONFIGURABLE WITH WINCC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 2,033 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC OPERATOR PANEL OP 73 3" LC DISPLAY, BACKLIT, WITH GRAPHICS CAPABILITY, MPI-/PROFIBUS-DP INTE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,291 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC OPERATOR PANEL OP 73MICRO FOR SIMATIC S7-200 3" LC DISPLAY, BACKLIT WITH GRAPHICS CAPABILITY

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,291 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC OPERATOR PANEL OP77A BACKLIT LC DISPLAY, 4.5" DISPL. W. GRAPHICS CAPABIL MPI-/PROFIBUS-DP IN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,536 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC OPERATOR PANEL OP77B BACKLIT LC DISPLAY, 4.5" DISPL. W. GRAPHICS CAPABIL MPI-/PROFIBUS-DP IN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,551 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI TP1200 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 12" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,44 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 15" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLO

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 7,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC TOUCH PANEL TP 177A 5,7" BLUE MODE STN-DISPLAY, MPI/PROFIBUS-DP INTERFACE, CONFIGURABLE WINC

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,988 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày