13.450.000 Chưa VAT
10.782.000 Chưa VAT
8.824.000 Chưa VAT
6.155.000 Chưa VAT
2.590.000 Chưa VAT
1.351.000 Chưa VAT