Bộ lập trình s7-300

Thẻ nhớ 128 Kb-6ES7953-8LG31-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD FOR S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 128 KB

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,03 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Thẻ nhớ 2Mb-6ES7953-8LL31-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD P. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTES

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,03 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Thẻ nhớ 4 Mb-6ES7953-8LM31-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD FOR S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 4 MB

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,03 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Thẻ nhớ 512 Kb-6ES7953-8LJ31-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 512 KB

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,03 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Thẻ nhớ 64Kb-6ES7953-8LF31-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD FOR S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 64 KB

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,03 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-300

Thẻ nhớ 8 Mb-6ES7953-8LP31-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD FOR S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 8 MB

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,03 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày