Bộ lập trình s7-200

CPUs 222 CN-6ES7212-1AB23-0XB8

3.050.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPU 224XPSI CN-6ES7214-2AS23-0XB8

7.230.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226 CN-6ES7216-2BD23-0XB8

9.500.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP CN-6ES7214-2AD23-0XB8

7.230.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226 CN-6ES7216-2AD23-0XB8

9.800.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP CN-6ES7214-2BD23-0XB8

8.500.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224 CN-6ES7214-1AD23-0XB8

7.510.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224 CN-6ES7214-1BD23-0XB8

6.500.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222 CN-6ES7212-1BB23-0XB8

3.305.000 Chưa VAT