Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224 CN-6ES7214-1BD23-0XB8

5.560.000,0 4.810.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPU 224XPSI CN-6ES7214-2AS23-0XB8

7.230.000,0 5.640.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226 CN-6ES7216-2BD23-0XB8

8.505.000,0 6.630.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP CN-6ES7214-2AD23-0XB8

7.230.000,0 5.640.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226 CN-6ES7216-2AD23-0XB8

8.120.000,0 6.330.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP CN-6ES7214-2BD23-0XB8

7.530.000,0 5.870.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224 CN-6ES7214-1AD23-0XB8

5.510.000,0 4.620.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222 CN-6ES7212-1BB23-0XB8

3.305.000,0 2.580.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222 CN-6ES7212-1AB23-0XB8

3.050.000,0 2.380.000,0 Chưa VAT