Bộ lập trình s7-200

Cáp lập trình s7-200-6ES7901-3DB30-0XA0

5.270.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Cáp lập trình s7-200-6ES7901-3CB30-0XA0

7.260.000 Chưa VAT