Rơ le nhiệt

Showing 1–24 of 74 results

-30%
11.335.000  7.935.000 

Overload relay 160...630 A for motor protection size S10/S12, CLASS 5...30E Contactor/standalone mou

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,85 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
7.140.000  4.998.000 

Overload relay 55...250 A for motor protection size S10/S12, CLASS 5...30E Contactor/standalone moun

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,6 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
6.700.000  4.690.000 

Overload relay 50...200 A for motor protection size S6, CLASS 5...30E Contactor/standalone mounting

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,027 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
5.470.000  3.829.000 

OVERLOAD RELAY 25...100 A FOR MOTOR PROTECTION SIZE S3, CLASS 5...30 STAND-ALONE INSTALLATION MAIN C

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
3.680.000  2.576.000 

OVERLOAD RELAY 6...25 A FOR MOTOR PROTECTION SIZE S2, CLASS 5...30 STAND-ALONE INSTALLATION MAIN CIR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,2 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
9.150.000  6.405.000 

Overload relay 160...630 A for motor protection size S10/S12, CLASS 10E Contactor/standalone mountin

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,857 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
5.260.000  3.682.000 

Overload relay 55...250 A for motor protection size S10/S12, CLASS 10E Contactor/standalone mounting

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
5.300.000  3.710.000 

Overload relay 50...200 A for motor protection size S6, CLASS 20E Contactor/standalone mounting Main

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,023 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
4.670.000  3.269.000 

Overload relay 50...200 A for motor protection size S6, CLASS 10E Contactor/standalone mounting Main

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,684 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
4.860.000  3.402.000 

Overload relay 50...200 A for motor protection size S6, CLASS 10E Contactor/standalone mounting Main

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,055 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
4.080.000  2.856.000 

OVERLOAD RELAY 25...100 A FOR MOTOR PROTECTION SIZE S3, CLASS 20 FOR MOUNTING ONTO CONT. MAIN CIRCUI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,5 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.560.000  1.792.000 

OVERLOAD RELAY 12.5...50 A FOR MOTOR PROTECTION SIZE S2, CLASS 10 FOR MOUNTING ONTO CONT. MAIN CIRCU

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: CH Séc
 • Trọng lượng: 0,3 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.505.000  1.754.000 

OVERLOAD RELAY 80...100 A FOR MOTOR PROTECTION SIZE S3, CLASS 10 FOR CONTACTOR MOUNTING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,59 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
2.030.000  1.421.000 

OVERLOAD RELAY 70...90 A FOR MOTOR PROTECTION SIZE S3, CLASS 10 FOR INDIVID. MOUNTING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,8 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.835.000  1.285.000 

OVERLOAD RELAY, 70...90 A, 1NO+1NC, SIZE S3, CLASS 10, FOR CONTACTOR MOUNTING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,57 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.420.000  994.000 

OVERLOAD RELAY, 57...75 A, 1NO+1NC, SIZE S3, CLASS 10, FOR CONTACTOR MOUNTING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,57 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.745.000  1.222.000 

OVERLOAD RELAY 45...63 A FOR MOTOR PROTECTION SIZE S3, CLASS 10 FOR INDIVID. MOUNTING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,79 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.350.000  945.000 

OVERLOAD RELAY, 45...63 A, 1NO+1NC, SIZE S3, CLASS 10, FOR CONTACTOR MOUNTING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,56 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.470.000  1.029.000 

OVERLOAD RELAY, 36...50 A, 1NO+1NC, SIZE S3, CLASS 10, FOR CONTACTOR MOUNTING, AUXILIARY SWITCH: CAG

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,55 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.450.000  1.015.000 

OVERLOAD RELAY 36...50 A FOR MOTOR PROTECTION SIZE S3, CLASS 10 FOR CONTACTOR MOUNTING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,56 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.360.000  952.000 

OVERLOAD RELAY 28...40 A FOR MOTOR PROTECTION SIZE S3, CLASS 10 FOR CONTACTOR MOUNTING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,54 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.100.000  770.000 

OVERLOAD RELAY 22...32 A FOR MOTOR PROTECTION SIZE S3, CLASS 10 FOR CONTACTOR MOUNTING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,55 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.560.000  1.092.000 

OVERLOAD RELAY, 40...50 A, 1NO+1NC, SIZE S2, CLASS 10, FOR CONTACTOR MOUNTING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,33 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

-30%
1.340.000  938.000 

OVERLOAD RELAY, 36...45 A, 1NO+1NC, SIZE S2, CLASS 10, FOR CONTACTOR MOUNTING

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,32 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày