Bộ lập trình s7-200

CPUs 226-6ES7216-2BD23-0XB0

35.700.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226-6ES7216-2AD23-0XB0

34.080.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP-6ES7214-2BD23-0XB0

31.610.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP-6ES7214-2AD23-0XB0

30.390.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224-6ES7214-1BD23-0XB0

19.960.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224-6ES7214-1AD23-0XB0

18.970.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222-6ES7212-1BB23-0XB0

13.825.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222-6ES7212-1AB23-0XB0

12.800.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 221-6ES7211-0BA23-0XB0

9.620.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

CPUs 221-6ES7211-0AA23-0XB0

9.040.000 Chưa VAT