Bộ lập trình s7-200

CPUs 226-6ES7216-2BD23-0XB0

35.700.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 226 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 24 DI DC/16 DO RELAY, 16/24 KB CODE/10 KB DATA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,571 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226-6ES7216-2AD23-0XB0

34.080.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 226 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 24 DI DC/16 DO DC, 16/24 KB CODE/10 KB DATA, 2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,467 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP-6ES7214-2BD23-0XB0

31.610.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 224XP COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14DI DC/10DO RELAY, 2AI, 1AO, 12/16 KB CODE/

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,444 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP-6ES7214-2AD23-0XB0

30.390.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 224XP COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC, 2 AI, 1 AO 12/16 KB CODE/

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,376 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224-6ES7214-1BD23-0XB0

19.960.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 224, COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO, RELAY, 8/12 KB CODE/8 KB DATA

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,413 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224-6ES7214-1AD23-0XB0

18.970.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 224, COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC, 8/12 KB CODE/8 KB DATA, PR

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,342 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222-6ES7212-1BB23-0XB0

13.825.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 222 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 8 DI DC/6 DO RELAY 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIB

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,287 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222-6ES7212-1AB23-0XB0

12.800.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 222 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 8 DI DC/6 DO DC 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIBUS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,242 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 221-6ES7211-0BA23-0XB0

9.620.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 221 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 6 DI DC/4 DO RELAY 4 KB CODE/2 KB DATA,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,282 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

Bộ lập trình s7-200

CPUs 221-6ES7211-0AA23-0XB0

9.040.000 Chưa VAT

SIMATIC S7-200, CPU 221 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 6 DI DC/4 DO DC, 4 KB CODE/2 KB DATA,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Trọng lượng: 0,239 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày