CPUs s7-200

Showing all 10 results

-26%

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226-6ES7216-2BD23-0XB0

35.700.000  26.420.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226-6ES7216-2AD23-0XB0

34.080.000  25.220.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP-6ES7214-2BD23-0XB0

31.610.000  23.390.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP-6ES7214-2AD23-0XB0

30.390.000  22.490.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224-6ES7214-1BD23-0XB0

19.960.000  14.770.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224-6ES7214-1AD23-0XB0

18.970.000  14.040.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222-6ES7212-1BB23-0XB0

13.825.000  10.230.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222-6ES7212-1AB23-0XB0

12.800.000  9.470.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

CPUs 221-6ES7211-0BA23-0XB0

9.620.000  7.120.000  Chưa VAT
-26%

Bộ lập trình s7-200

CPUs 221-6ES7211-0AA23-0XB0

9.040.000  6.690.000  Chưa VAT