Giảm giá!
Hết hàng

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224-6ES7214-1BD23-0XB0

19.960.000,0 14.770.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226-6ES7216-2BD23-0XB0

35.700.000,0 26.420.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 226-6ES7216-2AD23-0XB0

34.080.000,0 25.220.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP-6ES7214-2BD23-0XB0

31.610.000,0 23.390.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224XP-6ES7214-2AD23-0XB0

30.390.000,0 22.490.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 224-6ES7214-1AD23-0XB0

18.970.000,0 14.040.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222-6ES7212-1BB23-0XB0

13.825.000,0 10.230.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 222-6ES7212-1AB23-0XB0

12.800.000,0 9.470.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 221-6ES7211-0BA23-0XB0

9.620.000,0 7.120.000,0 Chưa VAT
Giảm giá!

Bộ lập trình s7-200

CPUs 221-6ES7211-0AA23-0XB0

9.040.000,0 6.690.000,0 Chưa VAT