SIMATIC S7-400, UR1 RACK, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 18 SLOTS 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 4,54 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, UR2 RACK, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 9 SLOTS 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 2,456 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, UR2 RACK ALU, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 9 SLOTS, 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 1,782 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400H, UR2-H RACK, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 2 X 9 SLOTS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 4,557 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, UR2-H RACK ALU, CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 2 X 9 SLOTS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,377 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIMATIC S7-400, CR3 RACK, CENTRALIZED WITH 4 SLOTS

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,872 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày