Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo điện áp DC – MV15-DC-200V

685.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo Dòng điện DC – MA302-75mV-DC

549.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo Dòng điện DC – MA12-75mV-DC

533.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo Dòng điện DC – MA12-DC-200mA

587.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo Dòng điện DC – MA12-DC-20mA

587.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo Dòng điện DC – MA12-DC-2mA

587.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo Điện áp – MV15-AC-200-2000mV

587.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo Điện áp – MV15-AC-20-200V

587.000 Chưa VAT
666.000 Chưa VAT
587.000 Chưa VAT
587.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo dòng điện AC trực tiếp – MA12-20A-AC

666.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi – MP314

545.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi – MP214

545.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi – MP14

545.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo Tần Số – MP314

436.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo Tần Số – MP214

436.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo Tần Số – MP14

424.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ đo đa chức nănǵ – Led MV334

484.000 Chưa VAT

Đồng hồ kỹ thuật số - LED

Đồng hồ Vôn kế kỹ thuật số – Led MV305

363.000 Chưa VAT