1.830.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR TRANSFORMER PROTECTION, WITH APPROBATION CIRCUIT-BREAKER UL 489. CSA C22

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,518 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

1.570.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 27...32A, N-RELEASE 400A, SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,378 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

1.240.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 18...25A, N-RELEASE 325A, SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,366 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

2.022.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 13...20A, N-RELEASE 260A, SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,359 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

880.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 4.5...6.3A, N- REL. 82A SCREW CONNECTI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,358 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

880.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 2.8...4A, N- REL. 52A SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,352 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

900.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 4.5...6.3A, N-RELEASE 82A SPRING-

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,386 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

900.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 4.5...6.3A, N-RELEASE 82A SCREW C

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,365 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

840.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 4.5...6.3A, N-RELEASE 82A SCREW C

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,348 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

900.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 2.8...4A, N-RELEASE 52A, SPRING-L.

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,38 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

900.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 2.8...4A, N-RELEASE 52A, SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,355 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

730.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-RELEASE 2.8...4A, N-RELEASE 52A, SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,343 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

900.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 1.8...2.5A, N- RELEASE 33A SCREW CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,363 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

900.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 1.4...2A, N- RELEASE 26A, SCREW CONNE

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,358 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

865.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.9...1.25A, N-RELEASE16A, SCREW CONN

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,358 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

660.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 0.55...0.8A, N-RELEASE10 A SCREW CON

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,275 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

1.020.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, 9...12.5 A N-RELEASE 260 A, SIZE S0, TRANSFORMER PROTECTION, CL. 10, SCREW CONNECTI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,361 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

1.020.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, 7...10 A N-RELEASE 208 A, SIZE S0 TRANSFORMER PROTECTION, CL. 10, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,367 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

925.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, 5.5...8 A N-RELEASE 163 A, SIZE S0, TRANSFORMER PROTECTION, CL. 10, SCREW CONNECTI

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,36 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

925.000 Chưa VAT

CIRCUIT-BREAKER, 3.5...5 A N-RELEASE 104A, SIZE S0, TRANSFORMER PROTECTION, CL. 10, SCREW CONNECTION

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 0,35 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày