Bộ lập trình s7-200

Thẻ nhớ s7-200-6ES7291-8GF23-0XA0

2.290.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-200

Thẻ nhớ s7-200-6ES7291-8GH23-0XA0

4.100.000 Chưa VAT